دانلود پروژه کارآفرینی لاک مصرفی در قوطي صنايع غذايي

طرح توجیهی لاک مصرفی در قوطی صنایع غذایی بخش ششم

 جدول 18- تجهيزات و ماشين آلات صنعتي: براي ظرفيت 20 تا 100 تن در روز{14}و{10}

رديف

شرح

مقدار

واحد

قيمت واحد(1000 ريال)

قيمت کل (1000 ريال)

1

مخزن (براي نگهداري مواد اوليه)

1

دستگاه

200000

200000

2

راکتور

1

دستگاه

200000

200000

3

ميکسر

1

دستگاه

17000

17000

4

آسياب

1

دستگاه

97000

97000

5

پرکن

1

دستگاه

10000

10000

6

فيلتر پرس

1

دستگاه

90000

90000

7

پمپ

3

دستگاه

10000

40000

8

پاتيل

1

دستگاه

700000

700000

9

جرثقيل سقفي

1

دستگاه

10000

10000

جمع کل

به حروف: يک ميليارد و سيصد و شصت و چهار ميليون ريال

به عدد:    1364000000         ريال

 

جدول19- حقوق و دستمزد کارکنان در سال اول

رديف

شرح

تعداد (نفر)

ماهانه(1000 ريال)

سالانه (14 ماه) (1000 ريال)

1

مدير پروژه

1

6000

84000

2

کارشناس

3

3500

147000

3

تکنسين

3

3000

126000

4

کارگر ماهر و نيمه ماهر

8

2500

280000

5

کارگر ساده

5

2200

154000

جمع کل

به حروف:  هفتصد و نود و يک ميليون ريال

         به عدد: 791000000  ريال

جدول 20- جمع کل سرمايه گذاري ثابت و جاري طرح بر اساس بيشترين قيمت تمام شده

رديف

شرح

تعداد (نفر)

ماهانه(1000 ريال)

سالانه (14 ماه) (1000 ريال)

1

مدير پروژه

1

6000

84000

2

کارشناس

3

3500

147000

3

تکنسين

3

3000

126000

4

کارگر ماهر و نيمه ماهر

8

2500

280000

5

کارگر ساده

5

2200

154000

جمع کل

به حروف:  هفتصد و نود و يک ميليون ريال

         به عدد: 791000000  ريال

 
6- تعيين نقاط قوي و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم در فرآيند توليد محصول: {10}
به ‌طور ‌استاندارد ‌سطح ‌فلز بايد ‌دريک ‌نوبت ‌لاک ‌زني ‌شود.‌اما ‌در ‌بعضي ‌مواقع ‌مثل ‌مشکلات ‌ماشين ‌لاک‌زني ‌و ‌کيفيت ‌ناکارآمد ‌لاک، ‌اين ‌عمل ‌دوبار ‌تکرار ‌مي‌شود ‌تا ‌نتيجه ‌مطلوب ‌به ‌دست ‌آيد. ‌به ‌طور ‌عمده ‌در ‌اين ‌شرايط ‌لاک ‌دوم ‌براي ‌پوشش ‌کامل ‌لاک ‌اول ‌استفاده ‌مي‌شود. اگر ‌يک ‌نقطه ‌کوچک ‌داخل ‌قوطي ‌با ‌لاک ‌پوشيده ‌نشود، ‌قوطي ‌زنگ ‌زده ‌و ‌باعث ‌خرابي ‌محصول ‌داخلش‌مي‌شود. امروزه جهت بالا بردن مقاومت لاك در برابر محصول از روش دو پوشش بهره مي گيرند. زيرا وجود منافذ ريز لاك نخورده در جدار داخلي قوطي مي تواند نقطه مبنايي براي شروع خوردگي باشد. البته در مورد بسته بندي ميوه هايي مانند هلو، گلابي، زردآلو، پرتقال از قوطي هاي قلع بدون لاك استفاده مي كنند. چون مقدار كم قلع آزاد شده در محتوي قوطي بي ضرر بوده و نيز به نگهداري طعم و رنگ آنها كمك مي كنند تعدادي از لاك ها مانند آلكيدها، پلي استرها و اكريلها با مشخصاتخاصي چون مقاومت در برابر حرارت و كم كردن زنگ زدگي جدار بيروني قوطي ها و يا به منظور تزئيني پوشش خارجي قوطي ها استفاده مي شدند. حال آنكه پوشش هاي متل وينيل اپوكسي فنوليك و فنوليك ها بيشتر جهت سطوح داخلي مصرف مي گردند. البته ‌قابل ‌ذکر ‌است ‌که ‌به ‌صورت ‌معمول ‌درون ‌قوطي‌هاي ‌مربوط ‌به ‌مواد ‌غذايي ‌را ‌دو ‌بار ‌و ‌داخل ‌قوطي‌هاي ‌صنعتي ‌يک بار ‌لاک ‌زده ‌مي‌شود. ‌به ‌طور ‌مثال ‌مي‌توان ‌به ‌لاک ‌شماره ‌۱۲۸۷ ‌که ‌مخصوص ‌مواد ‌غذايي ‌است، ‌اشاره ‌کرد.پس ‌از ‌انجام ‌مرحله ‌لاک‌زني، ‌فلز ‌بايد ‌در ‌کوره ‌قرار ‌گيرد ‌تا ‌عمليات ‌پخت ‌به ‌طور ‌کامل ‌انجام ‌شود. ‌اگر ‌لاک ‌کمتر ‌از ‌مقدار ‌زماني ‌که ‌در ‌دستورالعملش ‌قيد ‌شده ‌داخل ‌کوره ‌بماند، ‌خوب ‌پخته ‌نمي‌شود ‌و ‌به ‌احتمال ‌زياد ‌از ‌سطح ‌فلز ‌کنده ‌مي‌شود. ‌اما ‌اگر ‌زمان ‌مناسب ‌براي ‌پخت ‌انتخاب ‌شود، ‌لاک ‌بعد ‌از ‌خروج ‌از ‌کوره ‌به ‌هيچ ‌وجه ‌از ‌فلز ‌جدا ‌نمي‌شود. 
 
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح: {12}
در مورد مسئله مكان يابي احداث واحد و يا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد كه پارامترهاي بسيارمهم، اساسي و مؤثر در دستيابي به محل مناسب اجراي طرح دخالت مي كنند. از مهمترين پارامترهاي موجود در اين رابطه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
١- نيروي انساني)جمعيت كاري و اداري مورد نياز جهت ايجاد اشتغال(
٣- قيمت زمين )ارزاني زمين و دستيابي به مساحت زياد و قابل تامين(
٣- معافيت مالياتي )جهت افزايش ميزان سوددهي طرح(
٥- دستيابي به منابع تامين مواد اوليه
٦- دسترسي به پايگاههاي جهاني )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نياز(
٧- امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز
با توجه به آنکه مواد اوليه مورد نياز براي توليد لاک از خارج کشور تاٌمين مي شود تنها بايد به سه نکته در انتخاب منطقه مناسب توجه کرد:
محل احداث کارخانه نزديک به يکي از بنادر تجاري يا فرودگاههاي تبادل کالا باشد.
آب به اندازه کافي در منطقه صنعتي احداث اين کارخانه وجود داشته باشد.
پيشنهاد مي گردد کارخانه توليد لاک قوطي در محلي نزديک به صنايع استفاده کننده از اين لاک ( نظير کارخنجات توليد کنسرو ) انجام گيرد. بر اساس اطلاعات جمع آوري شده تعدادي از واحدهاي استفاده کننده از لاک قوطي در استان خراسان رضوي -  فارس -  آذربايجان شرقي  و خوزستان وجود دارد.
8 . وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال
 
جدول (21)- تعداد پرسنل و ميزان تخصص آنها

رديف

نيروي انساني مورد نياز

تخصص و ميزان تحصيلات

تعداد

1

مدير عامل

ليسانس

1

2

مدير توليد

ليسانس

1

3

مدير اداري مالي

ليسانس

1

4

مدير فروش

ليسانس

1

5

تکنسين

ليسانس و فوق ديپلم

3

6

کارگر ماهر

ديپلم

4

7

کارگر نيمه ماهر

ديپلم

4

8

کارگر ساده

ديپلم

5

جمع نيروي انساني مورد نياز

20

9 . بررسي و روند ميزان تامين آب، برق، سوخت امکانات مخابراتي و ارتباطي (راه- راه آهن، فرودگاه بندر و.....) و چگونگي تامين آنها در منطق مناسب براي اجراي طرح

جدول (22)- برآورد ميزان مصرف سالانه آب ، برق، سوخت طرح در جدول ذيل آمده است:
 

نوع

واحد

مصرف سالانه

هزينه کل (1000 ريال)

برق

كيلو وات ساعت

87600

21024

آب

مترمکعب

800

1920

گاز

مترمکعب

172222

12056

جمع

35000


10 . وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني:{14}
چنانچه واحدهاي توليدي از حمايتهاي دولت برخوردار نباشد دچار مشکلات فراواني خواهد شد. بنابراين حمايتهاي دولت کريمه باعث رشد چشم گير صنعت خواهد شد.
با حمايتهاي مالي دولت و دادن مشوق هاي صادراتي، باعث گسترش بازارهاي ايران و ورود توليدکنندگان به عرصه جهاني رقابت خواهيم شد.
با عنايت به تلاش کشور براي پيوستن به wto و ارتقاء امکان رقابت با ساير کشورها در زمينه هاي مختلف به نظر مي رسد گريزي جز ارتقا و بهبود کيفيت و کميت کالاها و خدمات ارائه شده موجود نمي باشد. با چنين نگاهي صنايع و واحدهاي توليدي کشور بايد به طرف استانداردهاي جهاني و به طبع آن امکان رقابت با رقباي جهاني بروند.
اين امر محقق نمي گردد .
مگر به کمک حمايتهاي دولت در بخش هاي مختلف زير:
تثبيت و تسهيل قوانين گمرکي و بازرگاني 
ايجاد مشوقهاي صادراتي جهت تشويق توليدکنندگان به توليد محصولاتي با استانداردهاي جهاني و حضور در بازارهاي بين المللي 
تدوين قوانين و مقررات وارداتي مناسب ، جهت حمايت از توليدکنندگان داخلي نوپا، تا  اين توليدکنندگان بتوانند  در ميادين رقابتي باقي بمانند  .
با توجه با اين که واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي ، ظرفيت کامل توليد را ندارند. نقدينگي اين واحدها نيز در سطح پاييني قرار دارد. بنابراين با حمايتهاي مالي مناسب و به موقع دولت مي توان اين واحدها را سرپا نگاه داشت.
د رادامه دو نوع حمايت  که دولت مي تواند در اين زمينه انجام دهد مورد بررسي قرار مي گيرد:
حمايت تعرفه گمرکي (محصولات و ماشين آلات) و مقايسه با تعرفه هاي جهاني
با توجه به اين موضوع که اغلب ماشين آلات مورد نياز کارخانجات از خارج کشور تأمين مي شود و ايران با تحريم مواجه است ، توليدکنندگان با موانع بسيار زيادي مواجه هستند، بنابراين حمايتهاي بيشتري در مورد تعرفه گمرکي و حقوق گمرکي مورد نياز مي باشد .  چون بدون ماشين آلات نمي توان  واحدهاي صنعتي را راه اندازي کرد و گمرک پس از بررسي و تستهاي اوليه و عدم مشکلات فني اقدام به ترخيص کالا از گمرک مي نمايد، متأسفانه زمان بسيار زيادي صرف اين موضوع مي گردد. مراحل ورود ماشين آلات به گمرک و ترخيص آن يکي از مشکلات توليدکنندگان مي باشد.
حقوق گمرکي که در حال حاضر در مورد ماشين آلات مورد نياز در طرح مورد بررسي وجود دارد حدود 10 درصد از قيمت ماشين آلات خارجي مي باشد.
خوشبختانه در سالهاي اخير مشوقهاي صادراتي براي ترغيب توليدکنندگان داخلي به امر صادرات باعث افزايش صاردات غير نفتي در ايران شده است.
 
جدول (23)- صادرات كالاهاي غيرنفتي{14}

 ㌌㏒琰茞ᓀ㵂Ü

1381

1382

1383

1384

صادرات کالاهاي غيرنفتي به ميليارد دلار

6/4

9/5

6/7

5/10

نرخ رشد صادرات (نسبت به سال قبل)

5/9%

2/28%

8/28%

1/38%

ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي به ميليارد ريال

4/36.373

5/47.299

9/59.611

9/87.903

نسبت تسهيلات اعطايي به کل (حجم) صادرات

5/19%

18%

20%

3/8%

 
حمايتهاي مالي (واحدهاي موجود و طرحها)، بانکها- شرکتهاي سرمايه گذار الگوي موفقيت كشورهاي درحال توسعه
برخي از مهمترين منابع حمايتي از طرحها ، تسهيلات بانکي است. در ذيل شرايط اين تسهيلات بيان شده است:
در بخش سرمايه گذاري ثابت ، ميزان پرداخت تسهيلات تا سقف 70% محاسبه مي گردد.
در بخش هاي ديگر مثل ساختمان ، ميزان پرداخت تسهيلات تا سقف 60% محاسبه مي گردد.
در بخش هاي ديگر مثل ماشين آلات خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم ميزان پرداخت تسهيلات تا سقف 90% و در غير مناطق محروم با ضريب 75%  محاسبه مي گردد.
مدت زمان مشارکت ، تنفس و بازپرداخت تسهيلات متناسب با ماهيت طرح حداکثر 5 سال در نظر گرفته مي شود.
علاوه بر تسهيلات مالي معافيتهاي مالياتي نيز براي برخي مناطق مثل ( شهرکهاي صنعتي، مناطق محروم و مناطق عادي وجود دارد)
 
جدول (24)- تسهيلات اعطايي بانک‌هاي دولتي {14}

 ㌌㏒琰茞

1381

1382

1383

1384

کل تسهيلات اعطايي بانك‌هاي دولتي  (ميليارد ريال)

7/316.805

1/425.322

7/559.799

4/728.745

نرخ رشد کل تسهيلات اعطايي (نسبت به سال قبل)

34%

2/34%

6/31%

1/30%

كل تسهيلات اعطايي به بخش صادرات (ميليارد ريال)

2/7.127

5/8.473

2/12.128

14.972

نرخ رشد تسهيلات اعطايي بخش صادرات (نسبت به سال قبل)

23%-

18%

43%

23%

سهم تسهيلات اعطايي به بخش صادرات

2/2%

9/1%

1/2%

2%

 
مشكلات مرتبط با فرايند دريافت تسهيلات
1- مشکلات مربوط به وثيقه و سپرده‌گذاري اوليه:
1-1- سنگين بودن وثيقه‌هاي مورد نياز براي اخذ وام.
2-1- عدم ارزيابي وثايق ملکي براساس قيمت‌هاي روز.
3-1- عدم پذيرش اموال منقول (نظير ماشين‌آلات) به عنوان وثيقه.
4-1- عدم پذيرش وثيقه¬ي غيرمنقول در شهر ديگر.
5-1- اجبار به بيمه کردن موردِ به وثيقه گذاشته شده براي تمامي مدت زمان استفاده از تسهيلات بانکي، به صورت يک جا و در زمان تشکيل پرونده و هزينه‌هاي سنگين ناشي از آن.
6-1- بالا بودن سپرده¬گذاري اوليه جهت اخذ وام.
2- مشکلات مربوط به خلف وعده بانک‌ها:
1-2- تحميل هزينه ريسک و نااطميناني به صادرکنندگان به خاطر عدم تعهد بانکها به وعده خود مبتني بر پرداخت وام در موعد مقرر.
2-2- نااطميناني شديد از گرفتن تسهيلات حتي با وجود داشتن همه¬ي شرايط لازم.
3-2- هيچ گونه تضميني جهت دريافت مجدد وامهاي بازپرداختي وجود ندارد و احتمال صدور دستورالعمل جديد و ممانعت از پرداخت وام، نااطميناني ايجاد کرده است.
3- مشکلات مربوط به اطلاع رساني و شفافيت عملکرد:
1-3- متفاوت بودن شرايط پرداخت تسهيلات در بانکهاي مختلف و عدم شفافيت براي متقاضيان.
2-3- ناكافي بودن اطلاع رساني بانکها در رابطه با ارايه تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي.
3-3- كم اطلاعي مسوولين بانکي استانها از تسهيلات حمايتي و ضمانتي صندوق ضمانت صادرات ايران.
4-3- بسياري از بنگاهها از منابع اعتبارات و قوانين و مقررات اطلاع کافي ندارند.
4- مشکلات مربوط به بوروکراسي و قوانين و مقررات:
1-4- تغييرات مداوم و يکباره قوانين و مقررات.
2-4- روان نبودن استفاده از سيستم اعتبار اسنادي داخلي.
3-4- نوسان در تصميمات حمايتي نظير تغيير در جوايز صادراتي.
4-4- کم بودن مدت زمان بازپرداخت، به‌خصوص اينکه بيشتر تسهيلات مضاربه‌اي مي‌باشد.
5-4- مطالبه ي مدارکي از صادرکننده که غالباً غيرقابل تهيه و اقدام است (نظير گزارش حسابرسي براي ارايه ي صورت مالي که تهيه ي آن نيازمند هزينه بسيار بالايي بوده و زمان‌بر است).
6-4- سرعت پايين و طولاني بودن زمان رسيدگي به درخواست وام که بعضاً فرصتهاي صادراتي را از بازرگانان سلب مي‌کند.

پيشنهاد‌هاي اجرايي
گسترش پوشش برون مرزي شبکه بانکي کشور  جهت کاهش هزينه هاي واسطه گري بانکهاي ديگر
اعطاي تسهيلات به صورت ضرايبي از حجم صادرات واقعي شرکت‌ها و سوابق صادراتي، به جاي L/C با تأييد سازمان‌هاي ذيربط به عنوان جانشين شرط وجود L/C 
ايجاد سياست‌هاي تشويقي براي شعب و سرپرستي‌ها جهت افزايش سهم تسهيلات صادراتي
جانشين کردن انواع ضمانت‌نامه‌ها و پوشش‌هاي اعتباري به جاي وثايق سنتي
 
نمودار (3)- مقايسه تسهيلات پرداختي به بخش صادرات با ارزش ريالي صادرات{14}


مقايسه تسهيلات پرداختي به بخش صادرات با ارزش ريالي صادرات


نمودار (4)- مقايسه رشد صادرات با رشدتسهيلات پرداختي به بخش صادرات{14}

مقايسه رشد صادرات با رشدتسهيلات پرداختي به بخش صادرات

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر