دانلود پروژه کار آفرینی مصنوعات چوبی

طرح توجیهی مصنوعات چوبی بخش نهم

عليرغم وجود پتانسيل هاي زيادي كه در زمينه صادرات مبلمان و مصنوعات چوبي وجود دارد در سالهاي گذشته به دليل صادرات محصولات نامرغوب و عدم رعايت استانداردهاي لازم دراين خصوص بسياري از بازارهاي مناسب از دسترس خارج شده و حتي در مواردي منجر به از بين رفتن اعتماد مصرف كنندگان مبلمان ايراني در برخي از بازارهاي جهاني شده است . 
5-2- وضعيت توليد مبلمان و مصنوعات چوبي در ايران  

بر طبق گزارش مركز آمار ايران حدود 226 واحد توليد صنعتي مبلمان با اشتغال حدود 10 هزار نفر در كشور  وجود دارد . همچنين بر اساس گزارشات اتحاديه دوردگران تعداد 46700 واحد رسمي در زمينه صنايع چوب مشغول فعاليت بوده كه تعداد 117 هزار نفر  دراين كارگاهها مشغول فعاليت مي باشند . توان بالقوه بالاي اين تعداد واحد توليدي در جذب نيروي كار ، افزايش توليد و در نهايت توسعه صادرات ميتواند محرك بسيار خوبي جهت صنايع وابسته و مرتبط با آن نظير چوب بري ، نئوپان سازي ، چسب سازي ، توليد تخته فيبر ، روكش و تخته لايه ، يراق آلات سازي ،شيشه ، پارچه‌بافي و رنگ سازي باشد. به عبارت ساده تر توسعه توليد و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبي مي تواند به عنوان موتور توسعه بخش عظيمي از صنايع كشور عمل نمايد .
 لازم به يادآوري است كه بخش مصنوعات چوبي آخرين مرحله كار در صنايع چوب است و پس از اين مرحله محصولات به دست مصرف كننده نهايي ميرسد به همين خاطر داراي ارزش افزوده بالايي بوده و اهميت زيادي را در بخش صادرات مي‌تواند داشته باشد . لازم بذكر است كه بر اساس مطالعات و مقالات ارائه شده در دومين اجلاس بين المللي جنگل و صنعت  ، ارزش افزوده مصنوعات چوبي 30% برآورد شده است  و چنانچه بخش صنايع مبلمان نيز به آن اضافه شود ارزش افزوده اين مجموعه توليدات  به حدود 70 % خواهد رسيد كه رقمي قابل توجه است  و اگر روند صادرات آن بهبود يابد تاثير بسزائي در افزايش توليد ناخالص داخلي كشور و درآمد ارزي خواهد داشت.
 اگر توليد محصولات چوبي را به دو بخش فرايند هاي سرمايه بر و كاربر تقسيم نمائيم ميتوان چنين استدلال كرد كه با توجه به وضعيت كشورهاي پيشرفته تر در زمينه ساخت محصولاتي كه نياز به تكنولوژي بالا تر و سرمايه بر دارد اين كشورها از مزيت نسبي بيشتري برخوردارند و در مقابل هر چه به سمت محصولات كاربرتر كه نياز به مهارت فردي نيروي انساني دارد پيش مي‌رويم مزيت نسبي ساير كشورها از جمله ايران افزايش‌ مي يابد كه اين مسئله در خصوص محصولات منبت كاري شده كه از ارزش افزوده بالاتري نيز برخوردارند قابل تأمل تر است. 
برخي از محصولات صنايع چوب كه در توليد مبلمان و مصنوعات چوبي كاربرد داشته از قبيل تخته خرده چوب ، تخته فيبر ، MDF ، روكش  چوبي و تخته لايه توسط صنايع داخلي توليد مي‌گردند ، اين صنايع در سالهاي اخير با مشكلات زيادي درخصوص تامين مواد اوليه چوبي مواجه بوده اند زيرا از يك طرف امكان واردات مواد اوليه بدليل ديدگاههاي سازمان حفظ نباتات  ميسر نبوده و از طرفي ميزان برداشت چوب از جنگل ها بدلايل حفاظتي كاهش يافته  است ، عليرغم اين تنگناها اين صنايع در سالهاي اخير عمدتاً از رشد توليد قابل توجهي برخوردار بوده  وتوانسته بخشي از نياز صنايع مبلمان و مصنوعات چوبي را تامين نمايد . 
جدول ذيل ميزان توليد تخته خرده چوب ، تخته فيبر سخت و MDF  را در سالهاي اخير نشان مي دهد :
 

رديف

محصول

ميزان توليد برحسب هزار مترمكعب

سال

1379

سال

1380

سال

1381

سال

1382

سال 1383

سال 1384

1

تخته خرده چوب

382

451

480

500

589

373

2

تخته فيبرسخت

5/23

6/23

4/22

4/22

8/22

3/14

3

MDF  *

0

0

0

0

26

5/25

 
* توليد  MDF  از سال 1383 در كشور آغاز شده است .
5-3- مقدمه اي بر واردات اين صنعت:
ديربازدهي زراعت چوب در ايران واردات سالانه يك ميليون تن چوب به ايران شده است. زراعت ديربازده چوب، كاهش بهره برداري از جنگل هاي شمال محدوديت هاي واردات و افزايش ظرفيت كارخانجات باعث كمبود سالانه يك ميليون تن از كشور روسيه وارد مي شود.
هر چند بر اساس مصوبه مجلس و برنامه سوم توسعه، دولت موظف به تسهيل واردات و كنترل قيمت چوب است اما در چند سال اخير قيمت چوب با افزايش غير منطقي روبرو بوده است.
گرچه ايران در قسمت هاي مختلف صنايع چوب از توانمندي هاي قابل توجهي برخوردار است و مي تواند از صادرات صنايع ارز آوري بالايي بدست آورد اما تا كنون در صادرات چوب تنوانسته موفق عمل كند.
بر اساس آمار فائو(1) ايران 4/13 ميليون هكتار جنگل و زراعت چوب در اختيار دارد كه با رويش سالانه سه متر مكعب در هكتار در مناطق شمال و 5/0 متر معكب در هكتار در غرب كشور بين چهار تا پنج ميليون متر مكعب چوب توليد مي كند. 
 
5-4- تجارت جهاني مبلمان و مصنوعات چوبي و جايگاه ايران در آن: 
تنوع و پراكندگي  مبلمان و مصنوعات چوبي موجب حجم بالاي مبادلات تجاري آن گرديده است . ارزش توليدات مبلمان و مصنوعات چوبي در جهان حدود 180 ميليارد دلار در سال 2000 برآورد شده است كه مقدار آن روبه افزايش است. همچنين رقمي بيش از 5/65 ميليارد دلار واردات در سال 1998 از سوي 72 كشور جهان به ثبت رسيده است ،  ميزان واردات مبلمان و مصنوعات چوبي كشورهاي حوزه خليج فارس بيش از 500 ميليون دلار و كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز بيش از 50 ميليون دلار در سال اعلام شده است ، اين حجم بالاي واردات به همراه تجارت كشورهاي  ديگر  بيانگر بازار بسيار عظيم مبلمان و مصنوعات چوبي در جهان است و چنانچه كشوري بتواند توليدات خود را با اين بازار بزرگ پيوند بزند ، تحولي بزرگ در بخش صنعت چوب خود بوجود‌آورده و منبع عظيمي از درآمد را به دور از حساسيت هاي تجاري كالاهاي استراتژيك همچون شكر ، گندم و.... عايد خود كرده است. 
در اين زمينه لازم بذكر است كه كشور چين در سال 2002 حدود 3/5 ميليارد دلار مبلمان صادر كرده است و يا كشور مصر عليرغم فقر منابع جنگلي حدود 35 ميليون دلار درسال 2000 صادرات مبلمان داشته است . آمريكا در همان سال حدود 5/9 ميليارد دلار مبلمان وارد كرده است كه از اين مقدار 5/2 ميليارد دلار آن از كشور چين بوده است .  
نگاهي  به‌ آمارهاي صادراتي مصنوعات چوبي ايران طي چند سال گذشته نشان از فراز و نشيب‌هايي داشته و هيچگاه نتوانسته حركت  صعودي  پيوسته اي داشته باشد و هنوز از جايگاه برجسته اي در ميان اقلام صادرات غيرنفتي كشور برخوردار نيست .  
 
جدول ذيل ميزان صادرات مصنوعات چوبي را طي ده سال اخير نشان ميدهد :

نام محصول

ميزان صادرات برحسب ميليون دلار

سال

1374

سال

1375

سال

1376

سال

1377

سال

1378

سال

1379

سال

1380

سال

1381

سال

1382

سال

1383

8ماهه سال84

مصنوعات چوبي و مبلمان

22

3/29

3/26

1/16

10

4/10

35/9

48/9

4/10

10

3/6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول فوق  نشان مي دهد كه ميزان صادرات مصنوعات چوبي ايران تاسال76 سير صعودي داشته  و پس از آن تنزل يافته است با بررسي كشورهاي مقصد اين كالاها ميتوان دريافت كه  از زمان گشوده  شدن  بازار  آسياي  ميانه و قفقاز  به  روي كالاهاي ايراني  سير  صعودي صادرات  مصنوعات چوبي  نيز افزايش يافته  است  ليكن  عدم  توجه  به  مسائل  استاندارد  و كيفيت محصولات باعث شده كه پس از  اندك  زماني  بازار  اين  كشورها  نيز عكس العمل  منفي نسبت  به محصولات  ايراني  پيدا  كند و اين  عامل  در  كنار  عواملي  همچون  رقابت  منفي  صادر كنندگان  ايراني  با يكديگر ، عدم ديد كافي  آنها  از آينده  ، صدور  محصولات  بنجل و حضور قدرتمند رقبا يي  چون تركيه  ، ايتاليا  و  لهستان  باعث  كاهش  حجم  صادرات  ايران به اين كشورها  گرديده است .  بيشترين صادرات  مبلمان و مصنوعات چوبي ايران در سالهاي گذشته به كشورهاي آذربايجان ، ازبكستان ، ارمنستان ، قزاقستان ، تركمنستان ، افغانستان، كويت ، امارات متحده عربي ، عراق و آلمان بوده است .

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر