دانلود پروژه کار آفرینی مصنوعات چوبی

طرح توجیهی مصنوعات چوبی بخش ششم

 3) وسائط نقليه:

«مبالغ به هزار ريال»

 

 

مشخصات

برآورد هزينه ها

 

تعداد

هزينه مورد نياز

مبلغ ارزش موجود

جمع كل

 

موجود

مورد نياز

قيمت واحد

قيمت كل

 

ساخت داخل

-

1

000/280

000/280

 

000/280

 

5 تن

-

1

000/340

000/340

 

000/340

 

CG125

-

1

5500

5500

 

5500

 

-

 

3

500/625

500/625

 

500/625


4) خريد و نصب ماشين آلات و تجهيزات: 
(مشخصات ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز موجود برآورد هزينه و ارزش موجود آنها)
 « مبالغ به هزار ريال »

رديف

 

 

ماشين آلات و تجهيزات

تعداد          ماشين آلات

برآورد هزينه

مبلغ

 

 

جمع كل

 

موجود

مورد نياز

كشور

تيپ

ظرفيت اسمي

حد قيمت

 

نصب

 

قيمت كل

ارزش موجود

1

دستگاه پرس چوب

-

1

ايران

اتوماتيك

1

تخته

170000

10000

180000

-

180000

2

دستگاه پرس لترون

-

1

ايران

اتوماتيك

1 تخته

510000

10000

520000

-

520000

3

دستگاه روكش خشك كن غلطكي

-

1

//

//

1 تخته

370000

10000

380000

-

380000

4

دستگاه روكش زني و لايي زني

-

1

//

//

1 تخته

1265000

15000

1280000

-

1280000

5

خشك كن چوب

-

1

//

//

//

435000

10000

445000

-

445000

6

كمپرسور 1500ليتري

-

2

//

معمولي

1 تخته

29500

-

59000

-

59000

7

روكش درزكن 3 متري

-

1

//

معمولي

1 تخته

62300

-

62300

-

62300

8

كندگي 40سانت

-

1

//

معمولي

1 تخته

31000

-

31000

-

31000

9

منگنه BeA

-

4

//

معمولي

1 تخته

1350

-

5400

-

5400

جمع

-

-

-

-

-

-

-

2962700

-

2962700


« ارقام به هزار ريال »

رديف

منبع تأمين سرمايه

سرمايه گذاري انجام شده

سرمايه گذاري مورد نياز

كل سرمايه گذاري

1

آورده متقاضي

 

724180

724180

2

تسهيلات بانكي

 

6517620

6517620

3

ساير

 

-

-

4

جمع

 

800/241/7

800/241/7

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر