دانلود پروژه کار آفرینی مصنوعات چوبی

طرح توجیهی مصنوعات چوبی بخش پنجم

 1-6- مته ها و طرز كار آنها

مته وسيله اي است كه براي ايجاد سوراخهاي بزرگ به كار مي رود. بيشتر مته هاي شتر كلويه جغجغه اي مجهزند كه استفاده از وسيله را در فضاهاي محدود ممكن مي سازد. سر مته (تيغ مته) بوه وسيله ساقه ميله اي و چهارگوش خود در نظام (گيره) مته جاي مي گيرد و قبل از استفاده از اين مته همواره بايد از مستقيم و استوار بودن سرمته اطمينان حاصل شود. سرمته سرتخت انواع گوناگوني دارد كه برخي كاركردهاي بسيار خاصي دارند؛ مثلاً سرمته سرسخت سوراخهاي كوري (بسته اي) ايجاد مي كند كه پايين آنها پهن است. يكي از انواع سرمته ها، سرمته مركزي (مته خزينه) است كه براي ايجاد سوراخهاي بسيار عميق به كار مي رود. پيچ نوك مته به داخل چوب كشيده شده و يك لبه برنده حفره مدوري در آن ايجاد مي كند. در همان حال لبه برنده دومي تراشه هاي چوب را به خارج انتقال مي دهد. اگر هدف، ايجاد سوراخ سراسري باشد، سرمته بايد آنقدر به داخل سوراخ رانده شود تا نوك پيچ آن در طرف ديگر چوب نمايان شود، آنگاه بايد چوب را برگرداند و سوراخ را كامل كرد. اين عمل مانع از شكاف چوب مي شود.
سرمته مارپيچ (حلزوني) شكل ديگري از سرمته است كه بيشتر مورد استفاده دارد. به كمك سرمته مارپيچ مي توان از مستقيم بودن سوراخهاي عميق مطمئن شد. توجه به اين نكته مهم است كه مته بايد با زاويه قائم به داخل چوب فرو رود. به همين دليل برخي از صنعتگران از گونياي 90 درجه به عنوان راهنما استفاده مي كنند و آن را در امتداد جهت مته قرار مي دهند.
سوراخهاي كوچك (به قطر 8 ميليمتر و كمتر از آن) را به مته دستي بهتر مي توان در آورد. اين مته براي ايجاد سوراخهاي پيچ ايداه آل است. سرمته مارپيچ در اندازه هاي زير 5/1 ميليمتر در دسترس قرار دارد و معمولاً براي فروش با دو كيفيت عرضه مي شود؛ يكي از جنس فولاد تندبُر كه سياهرنگ  و گران است، و ديگري فولاد كربن دار كه ارزان تر و براق است. گاه تراشه هاي چوب مته مارپيچ را مسدود مي سازند، بديهي است كه در اين حالت بايد تراشه ها رادائماً ازداخل شيارها برداشت زيرا در غير اين صورت ممكن است سر مته فشرده شود و بشكند.
سرمته خزينه اي دهانهسوراخ پيچ را گشاد مي كند تا سرپيچ در داخل چوب بنشيند و با آن هم سطح شود.
1-7- اتصلات – چهار چوب ها
قطعات چوبي را مي توان به اشكال گوناگون بهم متصل كرد. پيش از بررسي فرمهاي مختلف اتصال، لازم به يادآوري است كه ساخته هاي چوبي را مي توان بطور كلي به دو گروه تقسيم كرد؛ چهارچوب ها (مانند صندلي ها، ميزها و پنجره ها) و جعبه ها (مانند قفسه ها، كشوها، قفسه هاس كتاب و غيره)
اتصال دو نيمه اي: نيمي از ضخامت هر يك از دو چوب بريده مي شود تا مقطع پيوند بوجود آيد. در اين اتصال نيز مانند ساير اتصالات، براي ايجاد ابعاد متناسب، بايد عمل نشانه گذاري، اره كشيو رنده كاري با قدت انجام شود. از اين نوع مفصل مي توان براي ساخت چهارچوب اتاقكها يا قسمت هاي جفت شونده جعبه كار استفاده كرد.
اتصال كام و زبانه: اين نوع اتصال شكلهاي مختلفي دارد. كام، بخش مادگي يا سوراخ مفصل و زبانه بخش برآمده آن است كه در حكم « ميخ چوبي» عمل مي كند. سطوح زبانه بايد با دقت فراوان شوند، زيرا زبانه بخشي است كه پس از سوار كردن اتصال، نمايان است. اتصال كام و زبانه اي بزرگ در ساخت چهارچوب در و پنجره به كار گرفته مي شود.
اتصال ميز چوبي: اين اتصال غالباً به عنوان جانشين اتصال كام و زبانه اي – بويژه در توليد انبوه محصولات- مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر سوراخهاي اينگونه اتصالات به دقت ايجاد و محل آنها نيز درست تعيين شود، پيوندي سريع و قوي به وجود مي آيد. اتصالات ميخ چوبي را مي توان براي استحكام بخشيدن به اتصال لبه به لبه تخته هاي ضخيم به كار برد.
1-8- پرداخت:
تقريباً هر چوبي به نوعي پرداخت نهايي نيازدارد تا آن را از گردو غبار، آلودگي و رطوبت در امان نگهدارد. پرداخت نهايي روزنه هاي بافت چوب را مي پوشاند و احتمال شكاف برداشتن (ترك خوردن) آن را كاهش مي دهد. از سوي ديگر با پرداخت نهايي و نمودار ساختن رنگ و طرح كامل چوب، جلوه كار افزايش مي يابد. هر كار  و هر چوب به گونه اي كه مناسب آن است پرداخت مي شود.
جوهر قطران كه از قطران زغال سنگ ساخته مي شود، براي پرداخت نرده هاي باغ يا كارهاي مشابه به كار مي رود. اين ماده ارزان مانع ار پوسيدن چوب مي شود و با قلم مو مي توان آن را بر سطح كار ماليد. براي نيمكت هاي باغ كه از چوب ساج ساخته مي شوند، استفاده از تركيب روغن بزرگ خام يا يكي از روغنهايي كه طبق فرمول خاصي با رزين مصنوعي تركيب شده، مناسب تر است. فضاي بخارآلود و مرطوب حمام بهتر است وسايل مورد استفاده مانند قفسه ها و چهارپايه ها (از جنس چوب نرم) با زنگ آميزي پرداخت شوند، گرچه رنگ آميزي ساده به نظر مي رسد ولي بايد به مراحل آن، زدن رنگ اوليه، بتونه كاري، آستر كاري و رنگ آميزي نهايي با دقت فراوان انجام شود. براي پرداخت اسباب بازي ها معمولاً از ميناكاري (لعاب كاري) استفاده مي شود، ميناكاري پرداختي بادوام و درخشان ايجاد مي كند.
همانطور كه گفته شد هر كاري را متناسب با ويژگيهاي آن پرداخت مي كنند. مثلاً يك سيني چاي از جنس چوب سخت ساخته شده است، به پرداختي سخت و مقاوم در برابر گرما نياز دارد. براي پرداخت اين قبيل كارها از لاك كاتاليزوري (لاك و الكل) استفاده مي شود. لاك و الكل در دو بسته جداگانه به فروش مي رسد كه يكي حاوي لاك و ديگري حاوي ماده سخت كننده اسيدي (الكل) است. اين دو ماده را قبل از استفاده با هم تركيب مي كنند. لاك و الكل معمولاً به سرعت خشك مي شود، از اين رو مي توان آن را در چند لايه بر روي چوب ماليد.
موم اندود كردن شيوه ديگري براي پرداخت است كه درخشندگي لطيفي در كار ايجاد مي كند. از اين روش ابتدا با تركيبي خاص (تركيبي از شالاك كه نوعي لاك شفاف است و الكل سوخت)روزنه هاي سطح چوب را مي پوشانند. سپس چندين بار موم را بر سطح مي زنند و خوب مالش مي دهند تا پرداخت نهايي بدست آيد. مومهاي داراي ذره هاي سيليسيوم سطح كار را در برابر آب بسيار مقاوم مي سازند.
روغن جلا ماده ديگري است كه بخش اعظم آن را روغن تشكيل مي دهد و براي پرداخت كرجيها و قايقهايي كه تخته هاي چندلا (مقاوم در برابر آب) ساخته مي شوند، بسيار مناسب است.
امروزه براي همين منظور، از نوع جديدي از جلا دهنده ها كه قسمت اعظم آنها «پلي اوراتان» است؛ استفاده مي شود. بعضي از اشياء به دلايل بهداشتي مطلقاً پرداخت نمي شوند؛ براي مثال مي توان از قاشقهاي چوبي، تخته هاي گوشت (و سبزي) و وردنه هايي كه از چوب راش و ساج ساخته مي شوند، نام برد.
2) ساختمان و محوطه مورد نياز:
«مبالغ به هزار ريال»

 

شرح عمليات (ساخت/ خريد/ اجاره)

سطح زير بنا

 

مشخصات نوع مصالح

برآورد هزينه ها

مورد نياز

موجود

جمع

هزينه مورد نياز

مبالغ ارزش موجود

جمع كل سرمايه گذاري                    (هزينه هاي مورد نياز ارزش)

زيربنا

درصد پيشرفت

قيمت واحد

قيمت كل

سالن توليد

1000 متر مربع

 

 

1000 متر مربع

آجر و سيمان عايق كاري

1230

000/230/1

 

000/230/1

انبار محصول

360

 

 

360

آجر،سيمان موزائيك

1200

000/423

 

000/432

اداري

190 متر مربع

 

 

190 متر مربع

آجر،سيمان گچ ،كاشي سراميك سنگ

2200

000/418

 

000/418

نگهباني سريداري

48 متر مربع

 

 

48 متر مربع

آجر، سيمان گچ

2200

600/105

 

600/105

ديوار كشي

650 متر مربع

 

 

650 متر مربع

آجر، سيمان

280

000/182

 

000/182

خيابان كشي

2000 متر مربع

 

 

2000 متر مربع

آسفالت و جدول گذاري

60

000/120

 

000/120

روشنايي محوطه

6 عدد

 

 

 

چراغهاي معابر پايه بلند

2500

000/15

 

000/15

جمع

 

 

 

 

 

 

600/502/2

 

600/502/2

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر