دانلود پروژه کار آفرینی مصنوعات چوبی

طرح توجیهی مصنوعات چوبی بخش سوم

 3) برنامه ها و قيمت گذاري

3-1- طرح پروژه توليد مبلمان
صاحبان سرمايه كه در اين رشته از توليد مصمم به فعاليت هستند با تمامي مراحل توليد: اعم از ساخت كارگاه، ايجاد تأسيسات، تجهيزات، تكنولوژي، تهيه مواد براي پروسه توليد، فروش محصولات توليدي در داخل و حتي بازاريابي آنها در خارج از كشور آشنايي لازم و كافي را داشته و با بهره گيري از تجارب و تخصص گذشته خود و استفاده از تكنولوژي مدرن در جهت توليد محصول با كيفيت بالا و نرخ بهاي تمام شده پايين محصول و در نهايت ايجاد اشتغال براي 18 نفر نيروي كار در بخش هاي مختلف توليد در جهت كارآفريني و خدمت به شهروندان اهتمام قوي دارند.
از بعد نيروي انساني به كار گرفته در كارگاه با وجود نيروي كار ارزان در داخل شهرستان به نسبت شهرهاي بزرگ پرجمعيت كه يكي از عوامل كاهش دستمزد مي باشد، اين مديريت با استفاده بهينه از نيروي كار، بهاي تمام شده كالاي توليد خود را كاهش داده كه در واقع استفاده از نيروي كار ارزان يكي از عوامل مهم سه گانه كاهش بهاي توليد محصولات مي باشد همچنين سيستم عمليات توليدي اين واحد بر اساس هزينه يابي مرحله اي است كه اين مديريت با اين استاندارد آشنايي كافي در جهت استفاده از آن را دارد.
3-2- ظرفيت واقعي مورد انتظار كارگاه:
برنامه ريزي و كنترل هاي كوتاه مدت در اين كارگاه در واقع مستلزم تعيين نرخ جذب سربار با توجه به برآورد هزينه هاي سربار و ميزان توليد بر اساس توليد واقعي مورد انتظار مي باشد.
3-3- برنامه ريزي سود:
برنامه ريزي سود در جهت اهداف نهايي اين واحد صورت گرفته و بودجه بندي به عنوان ابزاري براي پيش بيني و كنترل بكار گرفته شده است و برنامه ريزي كه در قالب اطلاعات مالي و مقداري ارائه شده است مبنا را بر ضرورت پيش بيني يا برنامه ريزي بلند مدت سود به كار گرفته مطابق با اصول و قوانين پذيرفته شده متخصصين حسابداري و هزينه هاي مالي و تأمين اعتبارات مي باشد و از شاخص هاي توليد در صنعت استفاده شده است. برآورد هاي مقداري (كمي) فروش براي دوره هاي پنج ساله تهيه شده است و ارزش هاي ريالي آنها همگام با تورم نيز هنگام تهيه برنامه هاي تلفيقي تعيين شده است و حتي الامكان فروشهاي برآوردي، هزينه هاي متغير، سود ناويژه سربار ثابت اداري و تشكيلاتي و توزيع و فروش و در نهايت سود ويژه را در يك صورت سود و زيان فرضي تنظيم و بررسي كرده ايم.
همچنين برنامه هاي بلند مدت را بر مبناي صورت گردش وجوه نقد فرضي بررسي و مطالعه كرده ايم كه تمامي اينها حاكي از افق روشن و موفقيت چشمگير اين طرح در دست اقدام مي باشد كه ضمن بررسي پارامتري مهم مالي بيشتر به دوام ثابت توليد در اين طرح پي برده ايم. 
3-4- هزينه هاي استاندارد:
هزينه هاي استاندارد در اين كارگاه ارتباط تنگاتنگي با بودجه مقاصد برنامه ريزي و كنترل دارند كه در واقع هزينه هاي از پيش تعيين شده براي مواد مستقيم و سربار كارگاه مي باشد كه اين استاندارد با استفاده از اطلاعات انباشته و تجارب گذشته و دستاوردهاي تحقيقاتي مدير عامل تعيين گرديده و اين استاندارهاي تعيين شده براي هزينه مواد كار مستقيم و سربار مي باشد كه اساس بودجه در جهت تصميم گيري صحيح مي باشد و از آنجايي كه در فرآيند قيمت نقش بسزايي دارند بطور واقع بينانه بررسي شده است كه در واقع اساس تصميم گيري در جهت كمك به مديريت و حل مشكلات احتمالي آنها مي باشد و اندازه گيري اين انحرافات در اين واحد توليدي اطلاعات دقيقي را براي شروع به كار مدير عامل اين كارگاه فراهم ساخته است.
طبقه بندي هزينه ها از طريق گرايش به تغيير در سطح توليد و حجم فعاليتها مي باشد. برخي از هزينه هاي كارگاه با تغييرات در سطح توليد تغيير مي كند در حالي كه بعضي از هزينه ها با تغيير در سطح توليد كم و بيش ثابت مي ماند كه دسته اول را به عنوان هزينه هاي متغيير شناسايي كرده و با حروف (VC) نمايش مي دهيم و دسته دوم را به عنوان هزينه ثابت كارگاه شناسايي كرده و با حروف (FC) نمايش مي دهيم مواد و كار در اين كارگاه جزء هزينه هاي متغيير محسوب مي گردند و سربار كارخانه و هزينه هاي غير مرتبط با توليد با توجه به ثبات و تغيير آنها قابل بررسي است.
خلاصه مديريتي
يكي از عوامل بسيار مهم در اين واحد استفاده از تكنولوژي و تجهيزات مدرن در اين رشته از توليد مي باشد كه با استفاده از اين تجهيزات و ضوابط مورد قبول در اين پروسه نيازهاي منطقه با استاندارد كيفيت بالا مرتفع گرديده و مصرف كنندگان بهاي واقعي كالا را مي پردازند كه در اين راستا بدون شك از كنترل هاي كيفيت فوق العاده علمي و تخصصي استفاده خواهد شد در نهايت اين واحد توليدي استحقاق اخذ گواهي نامه هاي فني و استاندارهاي منطقه اي را دارد و بستري مناسب ايجاد مي گردد تا كيفيت مطلوب محصول و اشتياق توليد كننده جهت فراهم آوردن رضاي مصرف كننده حاصل گردد.
ظهور ماشين آلاتي كه قادرند به مقدار فروان چوبهاي مصنوعي مانند تخته چند لا،تخته يكپارچه، نئوپان و فيبر توليد كنند، در برابر طراحان و مهندسين براي ابداع ايده ها و فنون جديد افق گسترده اي گشوده است.
نيروي انساني
نيروي انساني به تفكيك نوع تخصصي مشاغل:
يك نفر مدير عامل با تخصص مديريت 
چهار نفر استاد كار با تجربه كارگر ماهر
سه نفر كارگر نيمه ماهر با تجربه ي كارگر ساده
نه نفر كارگر ساده با تجربه كارگر ساده
يك نفر راننده ي پايه دوم داراي گواهينامه پايه دوم
تبصره: نيروي انساني مورد نياز 18 نفر در 1 شيفت و با 300 روز كاري در سال مي باشد.
تجهيزات مورد نياز
تجيزات اداري و خدماتي :
 

 

شرح

 

 

مشخصات

 

برآورد هزينه

تعداد

هزينه مورد نياز

مبلغ ارزش موجود

جمع كل

موجود

مورد نياز

قيمت

قيمت كل

تلفن- گوشي

-

-

2 خط

1000

2000

-

2000

لوازم اداري- دفتري

-

-

1 سري

13000

13000

-

13000

كامپيوتر

پنتيوم 5 با تجهيزات كامل

-

1 دستگاه

8000

8000

-

8000

تلفن همراه- گوشي

-

-

1 خط

5000

5000

-

5000

وسايل آشپزخانه

-

-

1 سري

4000

4000

-

4000

جمع

-

-

-

32000

-

32000


سازمان(حقوقي)كسب و كار
 اين كارگاه با سرمايه چند تن از اعضاي خانواده احداث خواهد شد و شركت با مسئوليت محدود را به عنوان چارچوب حقوقي كسب و كار خود انتخاب ميكند.
طبق مواد 94 و 95 قانون تجارت شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است. در اسم شركت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود در غير اينصورت آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچيك از شركا باشد در غير اينصورت شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت را خواهد داشت.
موقعيت و محل استقرار
 موقعيت زمين محل اجراي طرح:
بخش: مركزي                       شهرستان:                     استان:
وضع مالكيت: سند شش دانگ
ابعاد زمين: 4000 متر                               
 قيمت خريد: 000/000/200 ريال 
قيمت روز: 000/000/200
فاصله نزديكترين پست برق: 200 فاصله زمين تا جاده اصلي : 300 متر
نوع راه: آسفالت
نوع منبع آب: چاه      
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر