دانلود پروژه کار آفرینی مصنوعات چوبی

طرح توجیهی مصنوعات چوبی بخش چهاردهم

 سود آوري سالانه طرح:

 

سال

اول

دوم

سوم

درآمد

6334170

6334170

6434170

هزينه

5054726

5054726

5054726

سود خالص

1279444

1279444

1279444


 

شرح

هزينه متغيير

هزينه ثابت

 

هزينه كل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواد اوليه و نهادهاي توليد

2000

100

-

0

2000

حقوق و دستمزد

8/380

35

2/707

65

1088

سوخت و انرژي

30709

80

7667

20

38386

تعمير و نگهداري

771336

80

192834

20

964170

استهلاك

0

0

964170

100

964170

توزيع و فروش (2 درصد فروش )

750

100

0

0

750

استهلاك قبل از بهره برداري

0

0

220

100

220

پيش بيني نشده (5 درصد اقلام فوق)

1105

85

195

15

1300

جمع

509/602/775

-

867/133/158/1

-

386/736/933/1


بر اساس محاسبه مبتني بر اطلاعات فوق نقطه سر بسر توليد معادل 05/40 درصد مي باشد كه اين مطلب به معني آن است كه در صورتي كه به اندازه 05/40 درصد ظرفيت اين پروژه توليد انجام شود حاصل از اين مقدار توليد هزينه هاي جاري لازم براي كل توليد را مي پوشاند و درآمد هاي حاصل از توليد بيشتر، سود پروژه مي باشد.

جدول باز پرداخت زماني تسهيلات:
«مبلغ به هزار ريال»

سال

پرداخت(قسط)

مانده وام+ سود بانكي

0

-

8489106000

1

1697821200

6791284800

2

1697821200

5093463600

3

1697821200

33956442400

4

1697821200

1697821200

5

1697821200

0

 
كه واضح است در طي پنج سال، ساليانه بهره بانكي معادل 394297200 ريال به سيستم بانكي مي بايست پرداخت كنيم.
 
جدول باز پرداخت زماني تسهيلات:
«مبلغ به هزار ريال»

سال

پرداخت(قسط)

مانده وام+ سود بانكي

0

-

9946077600

1

1227910815

8718166785

2

1227910815

7367764890

3

1227910815

6139554075

4

1227910815

4911643259

5

1227910815

3683732445

6

1227910815

2455821629

7

1227910815

1227910815

8

1227910815

0


با محاسبات فوق سود پرداختي طي 8 سال به سيستم بانكي به طور مساوي در سال معادل 391057200 ريال سود پرداختي داريم، كه در مقايسه با درآمد ايجاد شده بابت اين رسته از توليد سود ويژه اي كه عايد ما مي شود بسيار ناچيز است و سود بانكي پرداختي به بانك درصد بسيار كمي از هزينه هاي دوره مي باشد و با پرداخت اين سود به سيستم بانكي كه بخش كمي از سود ويژه است ما مي توانيم اهداف والايي را جهت كمك به توسعه اقتصادي منطقه، ايجاد اشتغال و ساير اهداف ارزشي اجتماعي تحقق بخشيم.
طرح هاي توسعه
تامين مواد اوليه با كيفيت، توجه به استهلاك و فرسودگي ماشين 
آلات، رعايت كيفيت مناسب محصولات چوبي، آموزش كافي 
كارگران صنايع مصنوعات چوبي، رقابت مثبت صادركنندگان 
ايراني، آگاهي از بازارهاي هدف، برخورداري از برنامه صحيح، رعايت قوانين تجارت جهاني، حفظ كيفيت، قيمت مناسب و هم چنين تبليغات صحيح از جمله عواملي هستند كه با گذشت زمان زمينه را جهت موفقيت اين فعاليت اقتصادي فراهم خواهند نمود.
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر