دانلود پروژه کار آفرینی مصنوعات چوبی

طرح توجیهی مصنوعات چوبی بخش سیزدهم

 هزينه هاي سالانه طرح:

« مبالغ به هزار ريال »

رديف

شرح

مبلغ

درصد

1

هزينه مواد اوليه و كمكي طرح

2000000

395%

2

هزينه حقوق پرسنلي

1088000

215%

3

هزينه سوخت و انرژي

38386

007%

4

هزينه استهلاك

964170

191%

5

هزينه تعمير و نگهداري

964170

191%

جمع

5054726

100%


ساير اقلام سرمايه اي :
« مبالغ به هزار ريال »

 

 

شرح

 

 

 

مشخصات

 

برآورد هزينه

تعداد

هزينه مورد نياز

مبلغ ارزش موجود

جمع كل

موجود

مورد نياز

قيمت واحد

قيمت كل

هزينه مطالعات خدماتي و تهيه طرح

-

-

-

-

5000

-

5000

هزينه اخذ مجوزهاي لازم

-

-

-

-

5000

-

5000

هزينه هاي آموزش هاي اوليه

-

-

-

-

10000

-

10000

ساير هزينه هاي قبل از بهره برداري

-

-

-

-

5000

-

5000

هزينه هاي دوره بهر برداري آزمايشي

-

-

-

-

10000

-

10000

جمع

 

 

 

 

35000

 

35000

 

اقدام توليدات

واحد توليدات

قيمت واحد(ريال)

سال اول

سال دوم

سال سوم

تعداد توليدي

ارزش

تعداد توليدي

ارزش

تعداد توليدي

ارزش

روكش چوبي

متر مربع

11900

42000

499800

42000

499800

42000

499800

انواع تخته چند لايه

مترمكعب

000/240/19

5/72

900/394/1

5/72

900/394/1

75

1443000

درب تمام چوب

مترمربع

550000

2400

1320000

2400

1320000

2400

1320000

انواع مبل

دست

2700000

500

1350000

500

1350000

500

1350000

سرويس اتاق خواب

دست

3000000

300

900000

300

900000

300

900000

نئوپان روكش دار

متر مربع

56500

6460

364990

6460

364990

6460

364990

زهوار چوبي

متر

36320

1500

54480

1500

54480

2929

106380

ساير مصنوعات چوبي

(بوفه ويترين)

متر مكعب

1800000

250

450000

250

450000

250

450000

جمع

 

 

 

6334170

 

6334170

 

6434170

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درآمد ساليانه 
« مبالغ به هزار ريال »
برنامه زمان بندي اجراي طرح:
 

رديف

سال

سال اول

سال دوم

ماه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

شرح فعاليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

تهيه زمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

اخذ انشعاب برق و آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

احداث ساختمان اداري و ديوار كشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

احداث ساختمان توليد و تأسيسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

سفارش ماشين آلات توليدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

سفارش تأسيسات و تجهيزات عمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

استخدام و آموزش پرسنل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

نصب ماشين آلات خط توليد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

نصب تأسيسات و تجهيزات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

تهيه مواد اوليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

راه اندازي ماشين آلات توليدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

راه اندازي تأسيسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

بهره برداري آزمايشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

بهره برداري نهايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر