دانلود پروژه کار آفرینی مصنوعات چوبی

طرح توجیهی مصنوعات چوبی بخش دوازدهم

 هزينه سوخت و انرژي و ارتباطات:                                   

« مبالغ به هزار ريال »

رديف

شرح

واحد مصرفي

هزينه واحد

هزينه سالانه

1

برق

كيلو وات ساعت

40%

15000

2

آب

متر مكعب

5%

4500

3

گازوئيل

ليتر

30%

4200

4

بنزين

ليتر

8%

10986

5

تلفن ، فاكس و موبايل

ـــــــ

ــــــــ

2500

6

ساير

_____

_____

1200

جمع

 

_____

38386


هزينه هاي تعمير، نگهداري، و استهلاك هزينه سرمايه ثابت :
 مبالغ به هزار ريال 

رديف

شرح دارايي

ارزش ريالي

هزينه تعمير و نگهداري

هزينه

استهلاك

نرخ

مبلغ

1

ساختمان و محوطه سازي

2502600

15 %

375390

15 %

375390

2

ماشين آلات داخلي

2962700

15 %

444405

15 %

444405

3

تأسيسات

270000

15 %

40500

15 %

40500

4

وسايل نقليه

625500

15 %

93825

15 %

93825

5

وسايل اداري و رفاهي

32000

15%

4800

15%

4800

6

وسايل آزمايشگاهي و كارگاهي

-

-

-

-

-

7

ساير

35000

15 %

5250

15 %

5250

جـــــمـع

800/427/6

-

170/964

-

170/964

 
مواد اوليه و كمكي طرح:                                                                                                                                    
 « ارقام هزينه  به هزار ريال »

انواع مواد اوليه «مصرفي»

واحد

قيمت واحد(ريال)

ميزان مصرف

هزينه مواد« هزار ريال»

محل تأمين

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال اول

سال دوم

سال سوم

داخل

خارج

چوب جنگلي

متر مكعب

000/000/4

300

300

300

000/1200

000/1200

000/1200

*

 

چسب چوب

كيلوگرم

12000

600

600

600

7200

7200

7200

*

 

چسب پرس

ليتر

13000

4000

4000

4000

52000

52000

52000

*

 

اره فلكه

عدد

160000

15

15

15

2400

2400

2400

*

*

اره الماسي

عدد

000/800

6

6

6

4800

4800

4800

*

*

تيغه هاي دستگاه لايي زني

عدد

000/000/12

3

3

3

36000

36000

36000

*

*

تيغه دستگاه روكش زني

عدد

000/000/12

3

3

3

36000

36000

36000

*

 

تيغه رنده

عدد

000/000/12

3

3

3

36000

36000

36000

*

 

نئوپان

ورق

590/109

1460

1460

1460

000/160

000/160

000/160

*

 

چوب روسي

متر مربع

000/3000

1552

1552

1552

600/465

600/465

600/465

 

*

جمع

-

-

-

-

-

000/000/2

000/000/2

000/000/2

 

 

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر