نقشها و وظایف در طول پروژه های نرم افزاری

بررسی نقشها در تجزیه و تحلیل و توسعه سیستمها

توسط admin | گروه مهندسی نرم افزار | 1395/07/22

نظرات 0

 سيستمهاي اطلاعات چه هستند، و سرمايه‌گذاران در بازي سيستمهاي اطلاعات چه كساني هستند؟

خود شما شخصاً چه نقشي را در توسعه و استفاده از سيستمهاي اطلاعات به عهده داريد؟
كاربران سيستم اطلاعات چه كساني هستند؟ تغيير تعاريف و معاني در يك دنياي متمركز به اينترنت و استفاده راه دور از كامپيوتر چگونه است؟
تحليلگر سيستمها چيست و چرا اين افراد بازيكنان كليدي در توسعه و اجراي سيستمهاي اطلاعات هستند؟
تحليل و طراحي سيستمها چيست؟
تحليلگران سيستمها در چه جايي كار مي‌كنند؟
چه تجارت مدرن و روند فنآوري برروي توسعه سيستمهاي اطلاعات اثر مي‌گذارند؟ 
جنبه‌هاي كار براي تحليلگران سيستمها چه هستند؟
اگر شما بخواهيد كه يك كار را به عنوان يك تحليلگر سيستمها اتخاذ كنيد، چه دانش و مهارتهايي را احتياج داريد كه كسب كنيد؟
 
اکتورها و نقشهای آنها در تحلیل سیستمها

سیستم های اطلاعات و فن آوری اطلاعات

يك سيستم اطلاعاتي (IS) ، قرارگيري افراد، اطلاعات ، فرآيندها، ارتباطات و فن آوري اطلاعات براي پشتيباني و پيشرفت عمليات هر روزه در يك كار مي باشد، همچنين به منظور پشتيباني نيازهاي حل مشكلات و تصميم گيري براي مديران و كاربران است.
فن آوري اطلاعات يك اصطلاح جديد و مدرن است كه تركيب فن آوري كامپيوتر را (سخت افزار و نرم افزار) با فن آوري ارتباط از دور (اطلاعات، تصوير، و شبكه هاي صوتي) توصيف مي كند.
 
سرمايه گذاران: بازيكنان در بازي سيستم ها 
يك سرمايه گذار، هر شخصي است كه علاقه اي به يك سيستم اطلاعاتي جديد يا موجود دارد. سرمايه گذاران مي‌توانند كارگران فني يا غيرفني باشند.
براي سيستم هاي اطلاعات، سرمايه گذاران مي توانند به عناوين ذيل رده بندي شوند.
صاحبان سيستم 
كاربران سيستم 
تحليل گران سيستم 
طراحان سيستم 
-سازندگان سيستم 
-رايزنان و فروشندگان فن آوري اطلاعات
كاركنان اطلاعات در برابر كارمندان دانش 
كاركنان اطلاعاتي آن دسته از كاركنان هستند كه شغلشان شامل ايجاد، جمع آوري، طي كردن مراحل، توزيع و استفاده از اطلاعات مي باشد.
كاركنان دانش زير مجموعه ايي از كاركنان اطلاعاتي هستند كه مسئوليتشان بر پايه يك دسته دانش تخصصي قرار داده شده است.
يك سيستم اطلاعات 

صاحبان سيستم 
صاحبان سيستم، حاميان و بانيان سيستم اطلاعاتي و طرفداران اصلي و مهم هستند آنها معمولاً مسئول سرمايه گزاري پروژه به منظور توسعه، اداره كردن و نگهداري سيستم اطلاعاتي مي باشند.
 
كاربران سيستم 
كاربران سيستم كساني هستند كه برروي يك پايه و اساس معين از يك سيستم اطلاعاتي استفاده مي كنند يا تحت تأثير آن قرار مي گيرند – گرفتن، تأييد اعتبار، وارد شدن، جواب دادن و واكنش نشان دادن، ذخيره و تبديل داده ها و اطلاعات . هم معني رايج آن كلانيت است. انواع آن شامل:
كاربران داخلي 
دفتري و كاركنان خدماتي 
كارمندان حرفه اي و فني 
ناظران، مديران مياني، و مديران اجرايي 
كاربران سيار و راه دور (داخلي اما قطع شده)
كاربران خارجي 
مي شود.
 
طراحان و سازندگان سيستم 
طراحان سيستم نيازها و محدوديت هاي كاري كاربران سيستم را به راه حل ها تكنيكي و فني معني مي كنند. آنها فايل هاي كامپيوتري، پايگاه داده ها، ورودي ها، خروجي ها، صفحه هاي نمايش، شبكه ها و برنامه ها را طراحي مي كنند كه نيازهاتي كاربران سيستم را ارضا مي كند.
سازندگان سيستم اجزاي سيستم اطلاعاتي را كه بر پايه مشخصات طراحي از طراحان سيستم است،  مي سازند. در بسياري از حالات، طراحان و سازندگان – سيستم براي يك اجزا، يكي هستند.
 
تفاوت ها در مورد عنوان تحلیلگر سیستم
يك تحليل گر كاري، يك تحليل گر سيستم است كه در تحليل مشكلات كار و تحليل نيازهاي مستقل از فن آوري تخصص دارد.
يك برنامه نويس / تحليل گر (يا تحليل گر / برنامه نويس) شامل مسئوليت هايي كه هر دوي برنامه نويس كامپيوتر و تحليل گر سيستم دارند.
مترادف هاي ديگر براي تحليل گر سيستم شامل:
- مشاور سيستم 
- معمار سيستم 
- مهندس سيستم 
- مهندس اطلاعات 
- تركيب كننده و يكي كننده سيستم ها
 
دستورات و توضيحات حل مشكلات 
موقعيت هاي صحيح مشكل ، واقعي يا پيش بيني شده، كه نيازمند اقدام اصلاح كننده مي باشد.
فرصت هايي به منظور بهبود يك موقعيت با وجود فقدان شكايات 
امر به تغيير يك وضعيت صرفنظر از اينكه آيا كسي در مورد وضعيت – كنوني شكايت كرده است يا نه.
 
رويكرد طي حل مشكل 
1 ) مشكل را شناسايي كنيد.
2) مشكل را درك و تحليل كنيد.
3) نيازها يا انتظارات راه حل را شناسايي كنيد.
4) راه حل هاي ديگر را شناسايي كنيد و يك روش را براي عمل اتخاد كنيد. 
5) «بهترين» راه حل را طراحي و اجرا كنيد.
6) نتايج را ارزايي كنيد. اگر مسئله حل نشد،‌ به هر كدام از مراحل 1 يا 2 كه مناسب تر است برگرديد.
 
جايي كه تحليل گران سيستم ها كار مي كنند.
در تجارت ها و حرفه هاي مرسوم.
كار در سازمان هاي خدمات اطلاعاتي قديمي (تيم هاي پروژه اي ثابت)
كار در سازمان هاي خدمات اطلاعاتي معاصر و هم دوره (تيم هاي پروژه اي پويا)
در حرفه هاي جانبي و خارج از شركت 
قرار داد و پيمان بسته شده با حرفه هاي قديمي و مرسوم 
در كارهاي مشاوره اي 
قرار داد بسته شده با حرفه هاي مرسوم 
در كارهاي نرم افزارهاي كاربردي 
ساخت محصولات نرم افزاري براي كارهاي قديمي و مرسوم 
 
نمایش لیست افراد در تیم پروژه نرم افزاری

سازمان خدمات IS كنوني و معاصر 

روندهاي كار و جهت دهندگان آن 

مديريت كيفيت كلي (TQM)
پيشرفت پيوسته طي مراحل (CPI) 
جهاني كردن اقتصاد
مشكلات وفرصت هاي فن آوري اطلاعات 
مشكل سال 2000 (Y2K) 
دستور رسمي انتشار پول يورو 
برنامه ريزي منابع بنگاه 
تجارت الكترونيك (EC يا E- Commerce )
 
مديريت كيفيت كلي 
مديريت كيفيت كلي (TQM) يك رويكرد جامع به مديريت و پيشرفت كيفيت – آسان شده رد داخل يك كار است.
استاندارد هاي كيفيت سيستم هاي اطلاعات:
- 9001 TSO ، سيستم هاي كيفيت – مدلي براي اطمينان از كيفيت در طراحي / پيشرفت، توليد، نصب و تأسيسات ، و خدمات .
- مدل توانايي و رشد و بلوغ (CMM) يك ساختار به منظور دستيابي به سطح رشد و بلوغ در مديريت و پيشرفت محصولات و فرآيندهاي يك سازمان سيستم هاي اطلاعاتي است. كه اين مدل از پنج سطح رشد تشكيل شده است كه توسط يك مجموعه از راهنماها به نام ناحيه هاي كليدي دوره و مراحل عمل سنجيده مي شود.
 
طراحي مجدد فرآيند كار 
طراحي مجدد فرآيند كار (BPR) ،‌مطالعه، تحليل و طراحي مجدد فرآيندهاي بنيادي كار براي كاهش هزينه ها و/ يا بهبود ارزش و بهايي است كه به كار اضافه شده است.
- معمولاً توسط پيشرفت پيوسته و مداوم فرآيند كامل مي شود.
 
پيشرفت مداوم فرايند
پيشرفت مداوم مراحل و فرآيندها (CPI) ،‌ كنترل پيوسته فرآيندهاي كار به منظور تاثير كم اما قابل اندازه گيري و قابل توجه پيشرفت ها براي كاهش هزينه و ارزشي كه اضافه است، مي باشد.
- در اصل ،‌ هر چند، متضاد طراحي مجدد فرآيند كار است.
- CPI غالباً مي تواند تكميل BPR را انجام دهد.
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر