توابع گرافیکی در C و C++

توابع گرافیکی در C و C

توسط admin | گروه مقاله های آموزشی | 1394/04/05

نظرات 0

 

 فايل سر آيند <graphics.h>  

توابع گرافيكي:

1- راه انداز گرافيكي

inttgraph(&draiver,&mode,"path");

 

2- نتيجه راه اندازي

graphresult();    èI    

 

3- پاك كردن

cleardevice(); 

 

4- ديدگاه

setviewport(i1,i2,i3,i4,i5);

 

5-پاك كردن ديدگاه

clearviewport();

 

6- بازگشت به شيوه متني

restorecrtmode();

 

7- پايان حالت گرافيكي

closegraph();

 

8- رنگ آميزي

setcolor(i);

 

9- رنگ گذاري

setbkcolor(i);

 

10- تعيينpattern

setfillattern(s,i);

 

11- شيوه رنگ آميزي

setfillstyle(i1,i2);

 

12- رنگ گرداني

setpallette(i1,i2);

 

13-نمايش يك نقطه

putpixel(i1,i2,i3);

 

14- رنگ برداري از يك نقطه

getpixel(i1,i2);  èi3

 

15- رنگ آميزي

floodfill(i1,i2,i);

 

16-رنگ برداري

getcolor();  èi

 

17- پس رنگ برداري

getbkcolor();  èi

 

18- رسم خط

line(x1,y1,x2,y2);

 

19- رسم خط از يك نقطه معين

lineto(x,y);

 

20- رسم خط نسبي

linerel(x,y);

 

21-رسم دايره

circile(x,y,R);

22- رسم كمان

arc(x,y,start,end,R);

23-برش دايره

pieslice(i1,i2,i3,i4,i5);

24- پر كردن بيضي

fillellipse(i1,i2,i3,i4,i5,i6);

25- رسم بيضي

ellipse(i1,i2,i3,i4,i5,i6);

26- تابع برش

sector(i1,i2,i3,i4,i5,o6);

27- رسم مستطيل

rectangle(i1,i2,i3,i4);

28- رسم ميله

bar(i1,i2,i3,i4);

29- رسم ميله سه بعدي

bar3d(i1,i2,i3,i4,i5,i6);

30- رسم چند ضلعي

drawpoly(d,p);

31- پر كردن چند ضلعي

fillpoly(I,p);

32- نمايش متن

outtext(s);

33- نمايش متن در نقطه معين

outtextxy(x,y,s);

34- نحوه نمايش متن

settextstyle(i1,i2,i3);

35- تعين نقطه پيش فرض

moveto(x,y);

36- تعيين نقطه پيش فرض به صورت نسبي

moverel(x,y);

 

 

تابع رنگ آميزي setcolor();

اين تابع براي رنگ ترسيمات به كار مي رود

مثال: setcolor(RED);             or             setcolor(4);             

 رنگ ها عبارتند از           

 

رنگ

شماره

رنگ

شماره

سياه

0

خاكستري تيره

8

آبي

1

نيلي فيروزه اي

9

سبز

2

سبز روشن

10

نيلي

3

آبي روشن

11

قرمز

4

نيلي روشن

12

بنفش

5

صورتي

13

قهوه اي

6

زرد

14

خاكستري روشن

7

سفيد

15

 

 تعيين رنگ پس زمينه    setbkcolor(i); 

 

اين تابع براي رنگ پس زمينه به كار مي رود

 

مثال: setbkcolor(3);                                                                         

 

كه پس زمينه را به رنگ نيلي تغيير رنگ مي دهد

 

نمونه برنامه :

#include<graphics.h>

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<stdlib.h>

void main()

{

int gd=0,gm=0;

initgraph(&gd,gm,"c:\tc\bgi");

if(garphresult() != graok)

{

puts("\ngraphics initalation error ! ");

exit(1);

}

 cleardevice();

 setviewport(120,120,130,350,160,1);

outtext)"this is a view port");

getch();

clearviewport();

restorecrtmode();

printf("We are now in text mode\n");

closegraph();

getch();

 

}

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر