دانلود پروژه کارآفرینی گل و گیاهان زینتی

طرح توجیهی گل و گیاهان زینتی بخش 8

 پس از انجام ارزيابي‌هاي اقتصادي انجام شده، خلاصه ی اين ارزيابي‌ها در جدول شماره ی (7) ارائه مي‌شوند.

با مقايسه‌ي معيارهاي مختلف ارزيابي، اولويت طرح‌هاي كشت گل‌هاي مختلف به ترتيب زير تعيين مي‌شود: 
1.طرح کشت گل رز در 1000 متر مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
2.طرح کشت گل مريم و ميخک در 1000 متر غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
3.طرح کشت گل رز در 1000 متر مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
4.طرح کشت گل داودي در 1000 متر مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
5.طرح کشت گل مريم و ميخک در 1000 متر غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
6.طرح کشت گل داودي در 1000 متر مسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
7.طرح کشت گل رز در 1000 متر غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين؛
8.طرح کشت گل باغچه‌اي و پتوس (گل آپارتمانی) در 1000 متر مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
 
جدول 7

جدول 7

خلاصه ارزيابي‌هاي اقتصادي طرح                                         (ارقام به تومان)

طرح

معيارهاي ارزيابي

نتيجه ارزيابي

POP

NPV

PI

IRR

1

يک سال و نه ماه ودوازده روز

54964433

2.97

311.9٪

قابل قبول

2

يک سال و پنج ماه و بيست و چهار روز

65321186

3.53

549.6٪

قابل قبول

3

عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح

3466727-

53.-

پايين تر از نرخ سود متعارف بازار

غير قابل قبول

4

عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح

6895411

1.07

75.8٪

قابل قبول

5

دو سال و يازده ماه و نه روز

31426374

1.7

115.3٪

قابل قبول

6

دو سال و دو ماه و بيست و چهار روز

41783120

2.26

176.3٪

قابل قبول

7

عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح

3540357-

19.-

پايين تر از نرخ سود متعارف بازار

غير قابل قبول

8

عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره‌ي بهره‌برداري طرح

6816387

36.

30.1٪

قابل قبول

9

سه سال و شش ماه و بيست و هفت روز

11803588

1.8

140.19٪

قابل قبول

10

يک سال و هشت ماه و هجده روز

22160336

3.45

538.3٪

قابل قبول

 
با توجه به تحقيق انجام شده و نتيجه‌هاي آن، مي‌توان پيشنهادهايي ارائه كرد که از طريق آن‌ها زمينه‌ي ورود به صنعت گل و گياه فراهم شود. با توجه به فضاي اقليمي استان قم، شرايط کنوني صادرات گل و گياه و ارزيابي‌هاي اقتصادي به عمل آمده پيشنهادهاي زير مطرح مي‌شود:
1.از آنجا که کشت گل در سطح استان قم در حد بسيار محدود انجام مي‌شود فرصت بسيار مناسبي جهت ايجاد اشتغال و توسعه‌ي بخش تعاون وجود دارد. از اين‌رو مناسب است با زمينه‌سازي مناسب نظير اعطاي تسهيلات، آموزش متقاضيان, برقراري ارتباط با ارگان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، اطلاع‌رساني به متخصصين و اهل فن و ... جهت استفاده از اين فرصت‌ها اقدام شود. 
2.نظر به اين که نياز به گل و گياه زينتي هم اکنون از خارج استان تأمين مي‌شود، توليد گل و گياه در استان به علت حذف هزينه‌ي حمل و نقل بين شهري توجيه اقتصادي بيشتري داشته و اين گونه محصولات با قيمت کمتري قابل عرضه خواهد بود.
3.با توجه به سنگين بودن هزينه‌ي سرمايه‌گذاري اوليه براي توليد کنندگان گل و گياه پيشنهاد مي‌شود: تسهيلات بانکي (وام) با درصد سود پايين در اختيار متقاضيان قرار گيرد و ما به التفاوت نرخ تسهيلات دريافتي توسط متقاضيان اشتغال در اين صنعت و نرخ سود متعارف بانکي در اين بخش توسط دولت پرداخت ‌شود. 
4.در اين تحقيق کانون توجه بر محيط داخلي فضاي توليد و کشت گل بوده است و هزينه‌هاي تأسيساتي و زيربنايي (برق, آب و جاده و...) محاسبه نشده است. از اين‌رو براي تسهيل راه‌اندازي بنگاه‌هاي توليد گل و گياه توصيه مي‌شود که از طريق هماهنگي‌هاي اداره کل کار و امور اجتماعي استان قم، امکانات زيربنايي توسط دولت و دستگاه‌هاي اجرايي تأمين شود تا هزينه‌ي سرمايه‌گذاري اوليه‌ي طرح کاهش يابد.
5.يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد به طور كلي بهترين مکان براي کشت گل در استان قم، منطقه‌اي نزديک به خلجستان است، ضرورت دارد که جهت بررسي‌هاي امکان‌سنجي فني (آب، هوا و خاک) و مکان‌يابي دقيق براي احداث گلخانه يا مجتمع گلخانه‌اي با سازمان‌هاي ذي‌ربط هم‌چون سازمان جهاد کشاورزي، اداره کل منابع طبيعي، اداره کل هواشناسي و ... رايزني‌ها و مشاوره‌‌هايي انجام شود.
6.با تأکيد بر اصل صرفه‌جويي ناشي از مقياس توصيه مي‌شود که بعد از مکان‌يابي دقيق براي تأسيس گلخانه، بخش تعاون درصدد احداث يک مجتمع گلخانه‌اي باشد زيرا از اين طريق هزينه‌هايي هم‌چون هزينه‌هاي زيربنايي (آب، برق، جاده و ...)، هزينه‌ي حمل و نقل، هزينه‌ي نگهباني و تأمين امنيت، هزينه‌ي نگهداري و... بين اعضاي مجتمع سرشکن شده و ضريب موفقیت افراد متقاضي بالاتر مي‌رود.
7.با توجه به اظهار نظرات انجام شده يکي از مشکلات توليدکنندگان گل، نگهداري گل‌هاي چيده شده است. در سيستم‌هاي مدرن جهت نگهداري گل‌ها از سردخانه‌ استفاده مي‌شود و ساخت اين سردخانه‌ها هزينه‌هاي بسياري را در بر دارد. از اين رو توصيه مي‌شود که يک شرکت تعاوني يا خصوصي با هدف ساخت سردخانه براي مجتمع گلخانه‌اي تشکيل شود تا بخشي از دغدغه‌هاي متقاضيان را کاهش دهد.
8.يکي از مشکلات مطرح شده از سوي توليد کنندگان، مسأله‌ي ‌‌‌‌حمل و نقل گل‌ها از محل توليد به بازار مصرف است. زيرا گل‌ها بايد توسط ماشين‌هاي داراي يخچال و سردخانه انتقال يابند و تأمين چنين وسيله‌اي براي يک متقاضي دشوار است از اين‌رو، مي‌توان با واگذاري تسهيلات جهت خريد چند دستگاه نيسان يخچال‌دار به مجتمع گلخانه‌اي در حمل گل‌ها و جلوگيري از دور ريز شدن محصولات و بالا رفتن سود توليد کنندگان کمک كرد.
9.توصيه‌هاي ارائه شده در دو بند اخير علاوه بر تسهيل کار براي متقاضيان، نوعي اشتغال‌زايي نيز در پي دارد. از اين‌رو، مي‌توان از طريق ثبت شرکت‌هاي تعاوني يا خصوصي براي ساخت و مد¬¬یریت سردخانه يا ماشين‌هاي يخچال‌دار به نوعي، به رفع مشکلات و اشتغال‌زايي استان کمک كرد.
10.مي‌توان با رايزني و انعقاد قرارداد با دستگاه‌هايي که در سطح استان به نوعي به گل و گياه زينتي نياز دارند، تضميني براي فروش محصولات توليد کنندگان فراهم آورد. از جمله دستگاه‌هايي که در سطح استان نياز به گل دارد، شهرداري است که مي‌توان از طريق استعلام نياز به گونه‌هاي گل و رايزني‌هاي مورد نياز، تضميني براي فروش گل و گياه توليد شده فراهم كرد که موجب استقبال بيشتر عموم مردم به اين صنعت مي‌شود. 
11.از جمله زمينه‌هاي مهمي که موجبات تقويت انگيزه‌ي‌ کشت گل در سطح استان را فراهم مي‌کند، وجود امکان صادرات گل‌هاي توليد شده است و مطمئناً در قلمرو توان و خلاقيت تک تک متقاضيان و توليدکنندگان نيست و نوعي هماهنگي جمعي و رايزني با دستگاه‌هاي مرتبط از جمله اتاق بازرگاني استان را مي‌طلبد و مي‌توان از اين طريق موجبات ارتقاي کيفيت گل‌هاي توليدي و زمينه‌سازي براي صادرات آن‌ها را فراهم كرد.
12.با توجه به اخبار مندرج در جرايد، مقرر شده است که در سال 86 تعداد 4 پايانه صادرات گل و گياه در ايران تشکيل و راه‌اندازي شود که عبارتند از پايانه‌ي تهران، محلات، دزفول و مازندران. در مقطع فعلي، با توجه به محدوديت توليد گل و گياه زينتي در استان قم، پيشنهاد مي‌شود از پايانه‌هاي موجود در محلات و تهران (با انجام هماهنگي‌هاي لازم) براي صادرات گل اقدام مناسب انجام شود و در آينده‌ي دور در صورتي که سطح توليد، به‌طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يابد، پايانه‌ي جداگانه و مستقلي براي آن ايجاد شود.
13.با توجه به ارزيابي‌هاي اقتصادي به عمل آمده که در محيط داخلي فضاي توليدکننده صورت گرفته است، توصيه مي‌شود که سرمايه‌گذاري براي توليد به ترتيب زير انجام شود: 
ايجاد گلخانه براي توليد گل رز (بدون احتساب اجاره بهاي زمين گلخانه)؛
ايجاد فضاي غيرگلخانه‌اي براي توليد گل مريم و ميخک (بدون احتساب اجاره بهاي زمين غيرگلخانه‌اي)؛
ايجاد گلخانه براي توليد گل رز (با احتساب اجاره بها)؛
يجاد گلخانه براي توليد گل داودي (بدون احتساب اجاره بهاي گلخانه)،
ايجاد فضاي غيرگلخانه‌اي براي توليد گل مريم و ميخک (با احتساب اجاره بهاي زمين)؛
ايجاد گلخانه براي توليد گل داودي ( بدون احتساب اجاره بهاي گلخانه)؛
ايجاد فضاي غيرگلخانه‌اي براي توليد گل رز (بدون احتساب اجاره بهاي گلخانه)؛
ايجاد گلخانه براي توليد گل باغچه‌اي و پتوس (گل آپارتمانی) (بدون احتساب اجاره بهاي گلخانه).
با توجه به موارد پيشنهادي (به ويژه پيشنهاد اخير) به دليل نزديکي به پايتخت و امکانات فراوان و سهولت حمل و نقل و صادرات اين محصولات، فرصت‌هاي زيادي جهت ايجاد و توسعه‌ي کسب و کار در سطح استان وجود دارد که بر اساس ارزيابي اقتصادي انجام شده، راه‌اندازي کسب‌وکار به ترتيب ياد شده از ريسک کمتري برخوردار است.
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر