دانلود پروژه کارآفرینی گل و گیاهان زینتی

طرح توجیهی گل و گیاهان زینتی بخش 4

 طرح2)  توليد گل رز در 1000مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين

جدول 2

جدول 2

تحليل مالي يكپارچه                                                     (ارقام به تومان)

شرح

سال

صفر

1

2

3

4

1. سرمايه‌گذاري

20.700.000

-

-

-

-

1-1. سرمايه‌گذاري اوليه

20.700.000

-

-

-

-

2. هزينه‌ي بهره‌برداري

11.869.448

13.184.115

14.695.982

16.434.630

18434.073

2-1. هزينه‌هاي نقدي به استثناي سود سرمايه در گردش

7.825.400

8.999.210

10.3496.091

11.901.455

13.686.673

2-2. هزينه‌ي استهلاك

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3-2. سود سرمايه در گردش

939.048

1.079.905

1.241.891

1.428.175

1.642.400

3. درآمد

25.000.000

28.750.000

33.062.500

38.021.875

48.900.156

3-1.درآمد فروش

25.000.000

28.750.000

33.062.500

38.021.875

43.725.156

3-2. ارزش اسقاط و بازيافتي

-

-

-

-

5.175.000

4. درآمد نقدي خالص

-

-

-

-

-

4-1. سود

13.130.552

15.565.885

18.366.518

21.587.245

30.466.083

سود سرمايه در گردش لحاظ می شود

939.048

1.079.905

1.241.891

1.428.175

1.642.4000

استهلاك لحاظ می شود

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

3.105.000

جمع

17.174.600

19.750.790

22.713.4096

26.120.429

35.213.483

5. جريان نقدي خالص

3.525.400-

19.750.790

22.713.409

26.120.429

35.213.483

6. منابع مالي

20.700.000

-

-

-

-

6-1. سرمايه پرداخت شده

20.700.000

-

-

-

-

6-2. وام

-

-

-

-

-

7. تعهدات مالي

-

-

-

-

-

7-1. اقساط بازپرداخت وام

-

-

-

-

-

7-2. سود سرمايه در گردش

-

-

-

-

-

7-3. سود سهام

-

-

-

-

-

8. مانده‌ي خالص نقدي

17.174.600

19.750.790

22.713.4096

26.120.429

35.213.483

9. جمع تراكمي مانده‌ي خالص نقدي

17.174.600

36.925.390

59.638.799

85.759.228

120.972.711

 
طرح8) توليد گل باغچه‌اي و گل پتوس (گل آپارتماني) در 1000 مترمربع مسقف بدون احتساب اجاره‌ي زمين
طرح9) توليد گل مريم و ميخك در 1000مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
طرح10) توليد گل مريم و ميخك در 1000مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينه‌ي اجاره‌ي زمين
 
در ادامه به عنوان نمونه جدول تحليل مالي يکپارچه‌ي گل رز در دو وضعيت ارائه مي‌شود. انواع گل‌ها نيز به همين شکل مورد تحليل قرار گرفته‌اند.
در تحليل نقدينگي طرح، چگونگي جريان نقدي در دوره‌ي اجرا، راه اندازي و بهره‌برداري، مطالعه و بررسي شد. ضرورت اين بررسي آن گاه آشكار مي‌شود كه ممكن است طرحي به‌‌رغم سودآوري قابل توجه در سال‌هاي معين، براي بازپرداخت وام، با كسري نقدي فاحش روبرو شود. علاوه بر اين، اگرچه بايد تمام جريان نقدي (CF)  در ارزيابي اقتصادي طرح لحاظ شود، ولي اغلب جريان نقدي شامل كليه‌ي پرداخت‌ها و دريافت‌ها نشده و تنها محدود به منابع واقعي و مرئي مورد استفاده در طرح مي‌‌شود. ولي در تحليل نقدينگي طرح همه‌ي ارقام درآمد و هزينه روشن و شفاف مطرح مي‌شود و تصميم‌گيري را راحت‌تر مي‌كند. (پاکزاد،1371، ص 226)
از اطلاعات جداول مربوط به تحليل مالي يکپارچه براي تحليل نقدينگي طرح استفاده مي‌شود. چون تحليل نقدينگي طرح بر اساس وضع مالي آن در هر سال صورت مي‌پذيرد، وضع نقدي سالانه‌ي آن براساس مقادير اسمي تنزيل نشده ملاحظه مي‌شود.
با ملاحظه‌ي جداول شماره (1و2) مشخص مي‌شود که هريک از اين طرح‌ها در کليه‌ي‌‌ سال‌هاي اجرا، راه‌اندازي و بهره‌برداري، از مانده‌ي خالص نقدي مثبتي برخوردار هستند. بنابراين نه تنها هزينه‌هاي نقدي، تأمين و پرداخت مي‌شود، بلکه مازادي نيز ايجاد شده و به اين ترتيب هريک از اين طرح‌ها از لحاظ نقدينگي، مطلوب شمرده مي‌شود.
به دليل تفاوت شرايط محيطي براي پرورش انواع گل، در يك واحد گلخانه نمي‌توان تنوع گل داشت، زيرا پرورش هر گل، سيستم تهويه، دما، غذا، نور و آب خاصي را مي‌طلبد. پس بايد گل‌هايي با شرايط نزديك به هم را در يك واحد گلخانه‌اي پرورش داد. هم‌چنين برخي گل‌ها در فضاي آزاد و برخي در فضاي مسقف بازدهي بيشتري دارند. باتوجه به اين نكته توليد گل‌هايي با شرايط نزديك به هم در فضاي باز و مسقف براي گل‌هاي مختلف از جمله گل رز، داودي، مريم، ميخك، گل باغچه‌اي و پتوس (گل آپارتماني) در تحقيق ارزيابي شده است.
در ارزيابي طرح‌هاي اقتصادي، توجه اصلي به تصميم‌گيري بر مبناي مقايسه‌ي درآمد طرح‌هاي مختلف نسبت به هزينه‌هاي آن است. هدف از ارزيابي طرح، تخصيص منابع و امكانات محدود به طرح‌هايي است كه بيشترين كمك را به اهداف ما مي‌كنند. از ديدگاه بخش خصوصي، هدف از ارزيابي طرح دستيابي به حداكثر سود و از ديدگاه بخش عمومي، هدف انتخاب طرح‌هايي است كه به اهداف اجتماعي بيشتري شامل توليد بيشتر، توزيع مناسب‌ترِ درآمدِ اشتغال و تعادل تراز پرداخت‌ها دست يابيم (نظرپور، 1384، ص 23).
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر