بررسی نحوه ایجاد فروشگاه های اینترنتی

چگونه فروشگاه اینترنتی بسازیم بخش دوازدهم

 فرايند پرداخت الكترونيكي صورت‌حسابها

براي دريافت و پرداخت الكترونيكي صورتحساب‌ها يك مشتري بايد قبلاً قراردادهايي را با بانك خود يا شركت صادركننده صورتحساب يا با مدير سيستم   منعقد نمايد. در اين قرارداد مشتري مشخص مي‌كند كه از چه حساب سپرده, يا از چه حساب كارت اعتباري, بايد بدهي‌هايش برداشت شود. پرداخت‌ها نوعاً به شكل انتقال اعتبار از حساب مشتري كم مي‌شود و از طريق يك اتاق پاياپاي خودكار (ACH) در يك شبكه الكترونيكي كل كشور, براي پرداخت‌هاي كوچك بين بانك‌ها استفاده مي‌شود, در نظام موجود, مدارك كاغذي در طول يك چرخه چهار بار بين اعضاي ذينفع رد و بدل مي‌شود :
1ـ صادركننده صورتحساب آن را براي مشتري ارسال مي‌كند.
2ـ مشتري چك‌ها و اطلاعات باقيمانده را براي صادركننده صورتحساب مي‌فرستد.
3ـ صادركننده صورتحساب چك‌ها را به بانك خود مي‌سپارد.
4ـ بانك‌هاي كارگزار صادركنندگان صورتحساب‌ها, چك‌ها را براي نقد شدن به بانك‌هاي مربوط مي‌فرستند موارد اول و دوم فوق‌الذكر توسط اداره پست انجام و دو مورد سوم و چهارم توسط خدمات پيام‌رساني صورت مي‌گيرد.
با الكترونيكي شدن پرداخت صورت‌حسابها مراحل فوق حذف مي‌شود و باعث سرعت عمل, كاهش زمان و هزينه مي‌گردد. به صورت كلي و اجمالي در جدول ذيل نظام فعلي صورتحساب كاغذي و پرداخت صورت‌حسابهاي الكترونيكي را با هم مقايسه مي‌نماييم.
 

مرحله

نظام فعلي (صورت‌حساب كاغذي)

نظام جديد با e-billing

1ـ آماده‌سازي

ذينفع صورتحساب‌ها را تهيه و چاپ مي‌كند و به اداره پست مي‌سپارد

ذينفع يك فايل رايانه‌اي حاوي اطلاعات صورتحساب را تهيه و در اختيار مدير سيستم مي‌گذارد

2ـ تحويل به مشتري

اداره پست به طور فيزيكي صورتحساب‌ها را به صندوق پستي مشتريان مي‌رساند

مدير سيستم صورتحساب‌هاي الكترونيكي را به بانك مشتريان مي‌سپارد تا در شبكه رايانه‌اي بانك قرار گيرد

3ـ انجام پرداخت

مشتريان, صورتحساب‌ها را مرور كرده, چكي را ضميمه صورت وضعيت نموده, براي ذينفع پست مي‌كند

مشتريان صورتحساب‌ها را مرور كرده و پرداخت الكترونيكي را انجام داده و اطلاعات مانده و پرداخت‌ها به صورت خودكار به مدير سيستم برمي‌گردد

4ـ بازگشت به ذينفع

اداره پست چك و صورت وضعيت را به صندوق پستي ذينفع تحويل مي‌دهد

مدير سيستم يك فايل رايانه‌اي براي ذيفنع مي‌فرستند كه حاكي از وصول مبلغ صورتحساب است

5ـ به هنگام كردن حساب‌ها

ذينفع پاكت‌ها را باز كرده حسابهاي مشتريان را به هنگام مي‌كند و چك‌ها را براي وصول به بانك خود مي‌سپارد

با استفاده از فايل ارايه شده توسط مدير سيستم, ذينفع اطلاعات حسابهاي مشتريان را به هنگام مي‌كند

6ـ ارايه اطلاعات به بانك مركزي

بانك, حساب ذينفع را بابت چك‌ها بستانكار مي‌كند و چك‌ها را براي انجام فرآيند پاياپاي به بانك مركزي مي‌سپارد

مدير سيستم, دستور پرداخت‌ها را به اتاق پاياپاي خودكار بانك مركزي مي‌فرستد

7ـ ارايه به بانك پرداخت‌كننده

بانك مركزي چك‌هاي مشتريان را تقسيم‌بندي كرده و آنها را به بانك‌هاي مربوط ارايه مي‌كند

از طريق اتاق پاياپاي خودكار, بانك مركزي به مشتريان اطلاع مي‌دهد كه حساب‌هايشان بهنگام شده است

8ـ تسويه بين بانكي

بانك مركزي, حساب‌هاي ذخيرة بانك‌هاي مشتريان را بدهكار و حساب بانك‌هاي ذينفع را بستانكار مي‌كند

بانك مركزي, حساب‌هاي ذخيرة بانك‌هاي مشتريان را بدهكار و حساب بانك‌هاي ذينفع را بستانكار مي‌كند

9ـ بستانكار و بدهكار كردن حساب‌هاي بانك

طبق چك‌هاي كاغذي دريافتي, حساب‌هاي بانكي مشتريان بدهكار و حساب‌هاي بانكي ذينفع بستانكار مي‌شوند

طبق فايل‌هاي الكترونيكي اطلاعاتي حساب‌هاي بانك‌هاي مشتريان بدهكار و حساب‌هاي ذينفع بستانكار مي‌شوند

جدول 1- جدول مقايسه e-Billing و نظام فعلي صورت‌حساب كاغذي و پرداخت آن
 
علت نیاز به امنیت در فروشگاه الکترونیکی
با توجه به نقش اطلاعات به عنوان كالاي با ارزش در تجارت امروز لزوم حفاظت از آن ضرورري به نظر مي رسد.براي دستيابي به اين هدف هر سازمان بسته به سطح اطلاعات(از نظر ارزش اقتصادي) نيازمند به طراحي سيستم مديريت امنيت اطلاعات است تا از اين طريق بتواند از سرمايه هاي اطلاعاتي خود حفاظت نمايد. مهمترين مزيت و رسالت شبكه هاي رايانه اي، اشتراك منابع سخت افزاري و نرم افزاري و دستيابي سريع و آسان به اطلاعات است.كنترل دستيابي و نحوه استفاده از منابعي كه به اشتراك گذاشته شده اند، از مهمترين اهداف يك نظام امنيتي در شبكه است. در اين راستا لازم است كه هر سازمان براي حفاظت از اطلاعات ارزشمند، به يك راهبرد خاص پايبند باشد و بر اساس آن نظام امنيتي را اجرا نمايد.

ارزیابی عملیات تجارت الکترونیک 
اولین گام برای ایجاد یک برنامه جامع امنیت تجارت الکترونیک ، انجام یک ارزیابی کامل از ارزش و اهمیت تجارت الکترونیک در موفقیت کلی اهداف و برنامه تجاری شرکت است.گام بعدی باید ارزیابی آسیب پذیری سیستم تجارت الکترونیک شرکت از هر دو جنبه ی تهدیات داخلی و خطرات موجود خارجی است. شناخت آسیب پذیری های خارجی بسیار ساده تر از دیدن آسیب پذیری های خارجی است. با این وجود تمام تلاش ها باید در راستای شناخت حوزه هایی باشد که سیستم از داخل مورد سوء استفاده قرار می گیرد.این کار را می توان به خوبی با صحبت با کاربران سیستم و توسعه دهندگان انجام داد.علاوه بر این بسته های نرم افزاری بسیاری هم وجود دارند که می توانند توانایی نظارت بر استفاده کلی از سیستم و دسترسی داخلی به آن را دارند و می توانند تحلیل کاملی از فعالیت های مشکوک احتمالی کاربران داخلی ارائه دهند.
مهمترین مولفه هر برنامه امنیتی موثری افرادی هستند که آنرا اجرا و مدیریت می کنند.نقائص امنیتی بیش از آنگه ناشی از سیستم باشند ، به وسیله ی افرادی که مدیریت سیستم را برعهده دارند و کاربران سیستم رخ می دهند.بیشتر مطالعات گذشته نشان داده اند تهدیدهای داخلی سیستم های تجارت الکترونیک اغلب بسیار مهمتر از تهدیدهای خارجی بوده اند.در بسیاری از موارد مجرمانی که در نفوذ به سیستم بوده اند یا دانش قبلی از سیستم داشته اند و یا شریک جرمی در داخل شرکت.مهمترین ابزاری که مدیریت برای کاهش تهدید داخلی در اختیار دارد آموزش کاربران داخلی سیستم و پرسنل مدیریت آن در مورد نتیجه اخلال در یکپارچگی و امنیت سیستم است.بسیاری از کاربران از این واقعیت که نفوذ به سیستم های اطلاعاتی جرم است و اخلالگران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند ، اطلاع دارند.شرکت ، با آگاهی دادن به کاربران و ترساندن آنها از عواقب این اعمال می تواند تا حد زیادی مانع آنها گردد.

مدیریت 
موفقیت برنامه جامع امنیت تجارت الکترونیک در گروی مدیریت موثر چنین برنامه ای است.پشتیبانی مدیریت ، از مدیران رده بالا شروع و در تمام سطوح ادامه می یابد.چنین برنامه ای در شرکت های بزرگ باید مستقیما بوسیله یک مدیر ارشد و در شرکت های متوسط و کوچکتر بوسیله رئیس یا صاحب آن شرکت اداره و نظارت گردد.مسئولیت اصلی مدیر برنامه به روز نگه داشتن کامل برنامه ، اجرای برنامه های آن و ارزیابی مجدد برنامه های موجود است.بخشی از فعالیت های چنین فردی آموختن راهکارهای عملی موثر در برنامه امنیتی سایر سازمانهاست که می تواند آنرا با مطالعه مقالات ، کتب و مطالعات موردی منتشر شده بدست آورد.

به حداقل رساندن خطرات احتمالی در پرداخت فروشگاه های الکترونیکی 
با شناسه اینترنتی که ایجاد نموده و سایتی که ساخته اید اکنون نوبت آن است که ویترین آنلاین خود را به به وسیلهای برای یک کسب و کار موفق اینترنتی مبدل کنید. برای این کار باید موفق به جلب اعتماد مشتریانتان شوید. 85% استفاده کنندگان وب که از آنها نظر سنجی شده اعلام داشته اند که بعلت مشکلات امنیتی، ارسال اطلاعات کارت اعتباریشان به اینترنت برایشان نا خوشایند است. بازرگانانی که بتوانند امنیت سایت خود را به اثبات برسانند و اعتماد آن دسته از مشتریان را جلب کنند می توانند بازار آنها و وفاداریشان را به دست بیاورند و همچنین برای خود معروفیتی دست و پا کنند تا سهمی از بازار را به دست بگیرند و فروش خود را گسترش دهند.
 تجارت الکترونیکی داد وستد تجار را وارد عصر الکترونیکی کرده است . این نوع تجارت به دلیل سرعت عمل بالا و صرف هزینه کم در جهان از جایگاه خوبی بر خوردار است . تجارت الکترونیک در تمام ابعاد خود رشد افزونی کرده است . در قرن 19 میلادی برای اولین بار دادوستد از طریق تلفن صورت گرفت . در اواسط قرن 20 نخستین کارتهای اعتباری عرضه شدند و در دهه 1960 از شبکه های رایانه ای ، پست الکترونیکی و صندوق اتوماتیک بانکی استفاده شد . ظهور اینترنت در سال 1989 و استفاده گسترده از رایانه های شخصی در سال 1990 از جمله مهمترین عوامل در تحول تجارت الکترونیک بودند . مهمترین رکن در تجارت الکترونیک نوع مکانیسم پرداخت است . [20]
خریداران و فرو شندگان با توجه به میل شخصی خود یکی از این نوع روشهای پرداخت را انتخاب می کنند . انتخاب روشهای پرداخت الکترونیکی و حذف واسطه گریها در این نوع پرداخت موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش منافع شده است . این نوع مکانیسم پرداخت تنها محدود به کشور خاصی نیست بلکه جنبه بین الملی دارد . نکته قابل توجه این است که نوع مکانیسم پرداخت در تجارت االترونیک داخلی با تجارت در سطح بین الملل متفاوت است . تجاردر تجارت بین الملل از روش پرداختی استفاده می نمایند که منافعشان تأ مین شود . کارتهای اعتباری ، پول الکترونیکی ،کارتهای حافظه ای ، کارتهای هوشمند ، چکهای الکترونیکی در تجارت بین الملل کارآیی ندارد بلکه در تجارت داخلی از این نوع روشها به جهت صرف هزینه و وقت کم می توان استفاده کرد . امروزه شاهد گسترش استفاده از این نوع روشهای پرداخت در کشورمان هستیم . حال به بررسی هر یک از این روشهای پرداخت می پردازیم .

کارتهای اعتباری امن
این نوع کارتها ممکن است با کارتهای بدهی الحاق شده و تحت عنوان\\" سیستم های انتقال بدهی\\" ارائه شوند . استفاده از هر یک از این نوع کارتها جهت پرداخت ارتباط تنگاتنگ با خرید و فروش اینترنتی دارد که شباهت بسیاری با روشهای دیگر پرداخت اعم از فکس،تلفن وپست دارد . در این نوع سیستم پرداخت کارت به معنای واقعی و امضاء آن در عمل توسط دریافت کننده وجه روئیت نمی شود . میزان وجه و روز انقضاء از طریق اینترنت توسط پست الکترونیکی یا وب سایت انتقال داده می شود . در حال حاضر استفاده از این نوع کارتها به دلیل صرف هزینه و وقت کم جهت آشنایی با آنها بسیار رایج است . 
مکانیسم کارت اعتباری بدین ترتیب است که خریدار (دارنده کارت) به بانکی دستور می دهد که وجه درخواستی فروشنده را از محل قرضی که از بانک کرده است، بپردازد . در انتهای هر ماه بانک برای صاحب کارت صورت حسابی مبنی بر پرداختهای انجام گرفته، ارسال می کند . در حقیقت مبادلات از طریق کارتهای اعتباری متضمن یک تعهد ( دریافت وام) است . در صورتی که بین کشورها و بانکهای آنها ارتباطات لازم وجود داشته باشد توسط این کارتها می توان پول نقد را در خارج از کشور نیز دریافت کرد . 
در مورد کارتهای بدهکار بر خلاف کارتهای اعتباری می توان به این امر اشاره کرد که دارنده کارت قبل از استفاده باید به مقدار لازم در حساب خود پول داشته باشد و در این نوع کارتها حساب دارنده بلافاصله یا پس از پایان روز معامله بدهکار می گردد .  [19]
اساس کار سیستم کارت اعتباری بر پایه اعتماد است و فروشنده می تواند کالا را خریداری کند و پرداخت متعاقبأ صورت گیرد . پرداخت وجه از طریق کارت اعتباری تضمین شده است و تضمین کننده مسئول پرداخت صورت حساب مشتری و جمع آوری وجه را داراست . در معاملات سنتی، مشتری کارت اعتباری را ارائه می دهد، تاجر امضاء و انعقاد معامله را جهت دستیابی به رمز تأیید شده، تفویض می کند . هر زمان که تاجر کارت اعتباری را از طریق تلفن،پست الکترونیکی و اینترنت تأیید نماید در این صورت تضمین کننده کارت ریسک عدم پرداخت را نیز قبول می کند . در هر حال تاجر مسئول خسارات ناشی از استفاده کارت تقلبی است به فرض مثال زمانیکه خریدار مالک کارت نباشد و از کارت مزبور استفاده کند، در این صورت هزینه خسارات قبول کارتهای اعتباری به دلیل توسعه تجارت بر عهده تاجر است . البته در قانون بعضی از کشورها دارنده کارت در صورت سؤاستفاده! از کارت وی تا سقف 50 دلار مسئول خسارت است. 
به جهت جلوگیری از کارتهای تقلبی و کاهش جرائم حاصل از آن به طور معمول از رویه های استانداردی تحت عنوان set استفاده می شود . هدف این نوع پروتکل ایجاد امنیت در پرداختهای کارتی است . پروتکل set از یک کلید رمز نگاری و گواهینامه های دیجیتالی برای تأیید هویت تاجر و مصرف کنندگان استفاده می کند.

مخاطرات (ریسکها) ی پرداخت آنلاین از طریق درگاه های فروشگاه های الکترونیکی
در خرده فروشی سنتی، خریداران ریسک استفاده از کارتهای اعتباری خود را در فروشگاههای معمولی می پذیرند زیرا آنها میتوانند کالای مورد معامله را ببینند و لمس کنند و راجع به فروشگاه در نزد خود داوری کنند. اما در اینترنت بدون آن نشانه های فیزیکی، برای خریداران خیلی مشکل تر است تا امنیت سیستم تجاری شما را تشخیص دهند. همچنین در اینترنت خطرات امنیتی مهمی نیز خود نمایی می کنند. [16]

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر