بررسی Data Warehouse

بررسی انباره داده بخش بیست و هفتم

توسط maryam | گروه مقاله های کامپیوتر | 1394/09/10

نظرات 0

 تااينجای بحث همانطور که درشکل نشان داده شده است ،شمای کلی زير را در مورداتصالات و شماهای هر بانک ايجادشده است.

انبار داده

اين اتصالات را نيز می توان در ابزارConsole  Enterprise Manager نيز به زيبايی مشاهده کرد.
 
انباره داده

انباره داده
 
 گام چهارم :پياده سازی مدل طراحی شده در بانک GDB به عنوان سايت Master
در اين گام قصد ايجاد يک سايت Master را داريم.بدين منظور از طريق هر يک از کاربران RepAdmin1 ،RepAdmin2 و RepAdmin3 به بانک GDB متصل شده و جداول پايه طراحی شده را در آنها ايجاد ميکنيم.
انباره داده

از آنجاييکه ممکن است ايجاد کليه جداول از طريق ابزار Enterprise Manager  بسيار وقتگير باشد اين عمليات را نيز هم می توان از طريق Designer 9i نيز با Generate  جداول نيز ايجاد کرد. همچنين به منظور وضوح کامل کليه Script های لازم نيز برای تکميل مطلب در زير آورده شده است.
انباره داده
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر