پرسشنامه سنجش رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/21

نظرات 2

 نظر به اهميت جايگاه نيروي انساني به عنوان اساسي‌ترين ركن سازمان و تاثير بسيار سازنده نظريات ايشان در راستاي رفع مشكلات و مسايل سازماني، با مجموعه سوالاتي خدمت رسيديم تا از پاسخ‌هاي شما همكار گرامي حداكثر بهره را ببريم.

پرسشنامه‌اي كه پيش رو داريد، تحقيقي است علمي و كاربردي كه از نتيجه آن در طرح‌هاي زير بنايي و رفع مشكلات سازمان خصوصاً در حوزه منابع انساني استفاده خواهد شد. تحليل اين پرسشنامه به برنامه‌ريزان امكان مي‌دهد در طراحي برنامه‌هاي كلان سازمان به نحو مطلوب‌تري عمل نمايند. در عين حال، نتايج اين تحقيق مي‌تواند در كوتاه مدت نيز به بهبود وضعيت نسبي سازمان كمك كند.

بديهي است اين امر بدون مشاركت دلسوزانه شما همكار گرامي به عنوان عضوي از خانواده بزرگ سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ميسر نمي‌شود. از اين رو، خواهشمند است به كليه سؤالات با دقت و تمركز كامل پاسخ داده وپس از تكميل، پرسشنامه را در پاكت مخصوص قرار داده و به فرد ارائه كننده (نماينده مديريت منابع انساني سازمان) تحويل دهيد. 

 گـزاره‌ها                                                        ميزان موافقت يا مخالفت   كاملا

موافقم نسبتاً موافقم نظري ندارم نسبتاً مخالفم كاملا مخالفم

1. كار در اين سازمان موجب افزايش تجربه و ارتقاء سطح مهارت كاركنان مي‌گردد. 1 2 3 4 5

2. در اين سازمان معمولا به رشد شخصيت و پرورش عزت و اعتماد به نفس كارمندان توجه كافي مبذول مي‌گردد. 1 2 3 4 5

3. بسترهاي لازم براي خلاقيت و ابتكار فراهم است. 1 2 3 4 5

4. براي انجام درست كار، به كاركنان آموزش‌هاي لازم داده مي‌شود. 1 2 3 4 5

5. در اين سازمان نسبت به ارتقاء سطح تحصيلات كاركنان توجه كافي وجود دارد. 1 2 3 4 5

6. مجموع پرداختهاي سازمان با ميزان زحمت و استحقاق من متناسب است. 1 2 3 4 5

7. مجموع پرداختهاي سازمان به اينجانب نسبت به دريافتي ديگر كاركناني كه از نظر سابقه، تجربه و كارايي مشابه من هستند عادلانه مي‌باشد.

1 2 3 4 5

8. در مقابل اين نوع كار و اين اندازه از زحمت در سازمان‌هاي ديگر نيز مجموعه دريافتي‌ها تقريبا همين مقدار است. 1 2 3 4 5

9. مجموع پرداخت‌هاي سازمان براي هزينه‌هاي معمولي زندگي خود و خانواده‌ام كافيست. 1 2 3 4 5


   گـزاره‌ها                                                           ميزان موافقت يا مخالفت كاملا

موافقم نسبتاً موافقم نظر