پرسشنامه سنجش رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/05/21

نظرات 2

 نظر به اهميت جايگاه نيروي انساني به عنوان اساسي‌ترين ركن سازمان و تاثير بسيار سازنده نظريات ايشان در راستاي رفع مشكلات و مسايل سازماني، با مجموعه سوالاتي خدمت رسيديم تا از پاسخ‌هاي شما همكار گرامي حداكثر بهره را ببريم.

پرسشنامه‌اي كه پيش رو داريد، تحقيقي است علمي و كاربردي كه از نتيجه آن در طرح‌هاي زير بنايي و رفع مشكلات سازمان خصوصاً در حوزه منابع انساني استفاده خواهد شد. تحليل اين پرسشنامه به برنامه‌ريزان امكان مي‌دهد در طراحي برنامه‌هاي كلان سازمان به نحو مطلوب‌تري عمل نمايند. در عين حال، نتايج اين تحقيق مي‌تواند در كوتاه مدت نيز به بهبود وضعيت نسبي سازمان كمك كند.

بديهي است اين امر بدون مشاركت دلسوزانه شما همكار گرامي به عنوان عضوي از خانواده بزرگ سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ميسر نمي‌شود. از اين رو، خواهشمند است به كليه سؤالات با دقت و تمركز كامل پاسخ داده وپس از تكميل، پرسشنامه را در پاكت مخصوص قرار داده و به فرد ارائه كننده (نماينده مديريت منابع انساني سازمان) تحويل دهيد. 

 گـزاره‌ها                                                        ميزان موافقت يا مخالفت   كاملا

موافقم نسبتاً موافقم نظري ندارم نسبتاً مخالفم كاملا مخالفم

1. كار در اين سازمان موجب افزايش تجربه و ارتقاء سطح مهارت كاركنان مي‌گردد. 1 2 3 4 5

2. در اين سازمان معمولا به رشد شخصيت و پرورش عزت و اعتماد به نفس كارمندان توجه كافي مبذول مي‌گردد. 1 2 3 4 5

3. بسترهاي لازم براي خلاقيت و ابتكار فراهم است. 1 2 3 4 5

4. براي انجام درست كار، به كاركنان آموزش‌هاي لازم داده مي‌شود. 1 2 3 4 5

5. در اين سازمان نسبت به ارتقاء سطح تحصيلات كاركنان توجه كافي وجود دارد. 1 2 3 4 5

6. مجموع پرداختهاي سازمان با ميزان زحمت و استحقاق من متناسب است. 1 2 3 4 5

7. مجموع پرداختهاي سازمان به اينجانب نسبت به دريافتي ديگر كاركناني كه از نظر سابقه، تجربه و كارايي مشابه من هستند عادلانه مي‌باشد.

1 2 3 4 5

8. در مقابل اين نوع كار و اين اندازه از زحمت در سازمان‌هاي ديگر نيز مجموعه دريافتي‌ها تقريبا همين مقدار است. 1 2 3 4 5

9. مجموع پرداخت‌هاي سازمان براي هزينه‌هاي معمولي زندگي خود و خانواده‌ام كافيست. 1 2 3 4 5


   گـزاره‌ها                                                           ميزان موافقت يا مخالفت كاملا

موافقم نسبتاً موافقم نظري ندارم نسبتاً مخالفم كاملا مخالفم

 مدير من  (مدير مستقيم محل خدمت)

10. داراي صلاحيت و شايستگي‌هاي لازم براي سرپرستي است. 1 2 3 4 5

11. انعطاف پذير است. 1 2 3 4 5

12. انتقاد پذير است. 1 2 3 4 5

13 به اندازة كافي در دسترس است. 1 2 3 4 5

14. به قدر لازم مرا در انجام كارها راهنمايي و هدايت مي‌كند. 1 2 3 4 5

15. ارزيابي خود را در مورد عملكرد من، به من مي‌گويد. 1 2 3 4 5

16. احساس مسووليت دارد و نسبت به كار و سازمان دلسوز است. 1 2 3 4 5

17. به قدر لازم اختيارات انجام كارها و تصميم‌گيري‌ها را به كاركنان زيردست واگذار مي‌كند. 1 2 3 4 5

18. به قدر لازم و كافي كيفيت كارها را كنترل مي‌كند. 1 2 3 4 5

19. با زيردستان رفتاري دوستانه دارد. 1 2 3 4 5

20. معمولا عدالت را در جنبه‌هاي مختلف اعمال سرپرستي مراعات مي‌نمايد. 1 2 3 4 5

همكاران مستقيم  من

21. به قدر كافي داراي احساس مسووليت و دلسوز نسبت به كار و منافع سازمان هستند. 1 2 3 4 5

22. باهوش هستند و سريع درك مي‌كنند. 1 2 3 4 5

23. انگيزه لازم براي انجام درست كارها را دارا هستند. 1 2 3 4 5

24. فعال و خودجوش هستند و سرعت لازم را در انجام كارها دارند. 1 2 3 4 5

25. معمولا به يكديگر انگيزه و اميدواري مي‌دهند. 1 2 3 4 5

26. سهم ديگر همكارانشان را در نتيجه كارها ناديده نمي‌گيرند. 1 2 3 4 5

شغل و سازمان محل كار من

27 . انجام شغل با دانش و توانايي‌هاي من متناسب است. 1 2 3 4 5


   گـزاره‌ها                                                            ميزان موافقت يا مخالفت كاملا

موافقم نسبتاً موافقم نظري ندارم نسبتاً مخالفم كاملا مخالفم

28. شغل من به اندازة كافي تنوع كاري دارد. 1 2 3 4 5

29. شيفته شغل و كارم هستم. 1 2 3 4 5

30. شغل و كار من محترمانه است. 1 2 3 4 5

31. احساس مي‌كنم كار من با ارزش است. 1 2 3 4 5

32. احساس مي‌كنم كار و عملكرد من در مجموعه سازمان سودمند است. 1 2 3 4 5

33. محيط و ابزارهاي لازم براي انجام مطلوب كار وجود دارد. 1 2 3 4 5

34. احساس مي‌كنم با سعي و تلاش مي‌توانم به موفقيت در كارم دست يابم. 1 2 3 4 5

35. وظايف و مسووليتهاي من مشخص و شفاف هستند. 1 2 3 4 5

36. امكان بكاربردن ابتكار و خلاقيت شخصي در انجام كارهاي محوله را دارم. 1 2 3 4 5

37. محيط كاري من يك محيط آرام، صميمي و دوستانه است. 1 2 3 4 5

38. معمولا پيشنهادات منطقي‌ام در مورد انجام بهينه كار يا رفع مشكلات سازمان بررسي مي‌شود. 1 2 3 4 5

39. در اتخاذ تصميمات مربوط به كار من از من هم نظر خواسته مي‌شود. 1 2 3 4 5

40. من و همكارانم در تصميم‌گيريهاي مربوط به گروه كاري(واحد كاري) مشاركت مي‌نماييم. 1 2 3 4 5

41. با ديگر همكاران تداخل وظايف و مسووليت دارم. 1 2 3 4 5

42. به قدر كافي هماهنگي و همكاري بين گروه يا واحد كاري من با ديگر واحدها و گروههاي كاري وجود دارد. 1 2 3 4 5

43. ساعت و روزهاي كار در هفته و ماه مناسب مي‌باشند. 1 2 3 4 5

44. زمان كافي براي رسيدگي به مسائل خانوادگي و شخصي بعد از فراغت از كار وجود دارد. 1 2 3 4 5

45. تمايل دارم تلاش زيادي براي موفقيتم در اين سازمان انجام دهم، بيشتر از آنچه كه بطور معمول از من انتظار مي‌رود. 1 2 3 4 5

46. بسيار خوشحالم كه كاركردن در اين سازمان را انتخاب كرده‌ام در حاليكه مي‌توانستم در ساير سازمانها مشغول شوم. 1 2 3 4 5

47. از اينكه بگويم عضو و كارمند اين سازمان هستم افتخار مي‌كنم. 1 2 3 4 5

49.در مقابل شرايط بهتر كار در شركتها و سازمانها براحتي اين سازمان را ترك نخواهم كرد. 1 2 3 4 5


  گـزاره‌ها                                                            ميزان موافقت يا مخالفت كاملا

موافقم نسبتاً موافقم نظري ندارم نسبتاً مخالفم كاملا مخالفم

50. در هر حال واقعاً به سرنوشت سازمان مي‌انديشم و موفقيت آنرا موفقيت خود مي‌دانم. 1 2 3 4 5

51. احساس امنيت شغلي و ثبات كاري در اين سازمان دارم. 1 2 3 4 5

52. به نظر من با تغيير هر دوره مديريت، تعداد زيادي از كاركنان سازمان خارج و افراد جديدي وارد مي‌شوند. 1 2 3 4 5

53. معتقدم كارمندان سازمان به خوبي از اهداف سازمان مطلع هستند. 1 2 3 4 5

54. فكر مي‌كنم سهم قابل توجهي در اهداف سازمان دارم. 1 2 3 4 5

55. اهداف و ارزش‌هاي من با اهداف و ارزش‌هاي سازمان مشابهت زيادي دارد. 1 2 3 4 5

مديران ارشد سازمان(معاونين، مديران كل ستاد و مناطق) 

56. انعطاف‌پذير هستند. 1 2 3 4 5

57. انتقادپذير هستند. 1 2 3 4 5

58. نسبت به كاركنان سازمان داراي احساس مسووليت و دلسوزي مي‌باشند. 1 2 3 4 5

59. به مقدار لازم كيفيت كارها را كنترل مي‌كنند. 1 2 3 4 5

60. با كاركنان رفتار دوستانه‌اي دارند. 1 2 3 4 5

61. تلاش و جديت زيادي در تحقق اهداف و انجام وظايف دارند. 1 2 3 4 5

62. منافع سازمان را برمنافع خود ترجيح مي‌دهند. 1 2 3 4 5

63. هماهنگي لازم بين مديران ارشد سازمان وجود دارد. 1 2 3 4 5

64. در زمينة تامين امكانات رفاهي(در حد معمول) براي كاركنان اهتمام كافي دارند. 1 2 3 4 5

65. صداقت دارند و واقعيتهاي سازمان را آنگونه كه هست منعكس مي‌نمايند. 1 2 3 4 5

66. عدالت را در جنبه‌هاي مختلف مديريت رعايت مي‌كنند. 1 2 3 4 5

- در انتها خواهشمند است مهترين نقطه‌ نظرات خويش را در ارتباط با مسائل و مشكلات سازمان مرقوم فرماييد 

........................................................................................................................................

....................................................................

......................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.........................................................................

.................................................................................................................................

...........................................................................

از آنجايي كه اطلاعات پرسيده شده زير در كنار پاسخ به ساير سوالات و جهت انجام تحليل‌هاي كلان آماري داراي اهميت مي‌باشد، اين مشخصات را تكميل و از ذكر نام و نام خانوادگي پرهيز نماييد.


1-  سن:                        2- جنس : زن   مرد            3- وضعيت تاهل : مجرد    متاهل      

4- ميزان تحصيلات:  زيرديپلم    ديپلم    كارداني    كارشناسي    كارشناسي ارشد   دكتري  

5- سابقه حضوردر سازمان:  كمترازيكسال  1تا3سال  3تا5سال  5تا7سال  بيش از7سال 

6- عنوان شغل:  مدير/ سرپرست         كارشناس         متصديان امور عمومي 

7- منطقة محل سكونت(براساس مناطق شهرداري):                 8- منطقة محل كار(براساس مناطق شهرداري): 

 

 

2 نظر

ارسال شده توسط مدیر وب سایت
1394/11/04

با سلام. مجانی این پرسشناه در وب سایت موجود می باشد. کپی بفرمائین و استفاده بفرمائین.

ارسال شده توسط حسین موسوی
1394/10/14

درخواست ارسال پرسشنامه سنجش رضایت شغلی

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر