پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

برنامه گزارشگیری از میزان صدور بیمه نامه پرتفوی

با استفاده از این برنامه می توان گزارشهای بسیار متنوعی از میزان صدور بیمه نامه های مختلف ایجاد و مشاهده نمود. گزارشها در قالب نمودار و متن می باشند. حتی می توان از گزارشها خروجی در قالبهای Word ، Excel و . . .  گرفت. فرم ورود اطلاعات بسیار ساده است و نیاز به زمان بسیار کمی برای ورود هر اطلاعات دارد.

برنامه صدور بیمه نامه

 این برنامه دارای گزارشهای مقایسه ای نیز می باشد. توسط این گزارشها می توان میزان صدور در یک یا چند ماه در سالهای مختلف را با یکدیگر مورد بررسی و مقایسه قرار داد.

 گزارش نموداری و مقایسه ای

 فرم ورود اطلاعات در این برنامه بسیار ساده و کاربر پسند می باشد. به همین خاطر مدت زمان ورود اطلاعات بسیار کم است و هر کاربری می توان به راحتی اطلاعات را وارد برنامه نماید.

فرم ورود اطلاعات صدور بیمه نامه

 

لطفا جهت دریفات اطلاعات بیشتر و قیمت در هر ساعت از شبانه روز تماس حاصل فرمائید


برچسبها: